REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Suuryhtiö Trafigura ja Sampo Terrafamen rahoittajiksi

Trafigura ostaa kaiken nikkelin ja 80 prosenttia sinkistä sitsemän vuoden ajan

Pekka Lassila
Terrafamen työntekijöiden pääluottamusmies Jukka Vetola seurasi Talvivaarassa suoraa lähetystä tiedostustilaisuudesta Helsingistä.
Talvivaaran kaivoksen uudet osa-omistajat ovat kansainvälinen suuryhtiö Trafigura ja siihen kuuluva Galena Asset management sekä Sampo Oyj.

Trafigura sijoittaa kaivokseen 75 miljoonaa euroa. Trafigura on Nyrstarin suurin omistaja.

Trafigura ostaa myös Terrafamen tuottaman nikkeli-kobolttisulfidin kokonaisuudessaan ja sinkkisulfidista 80 prosenttia seuraavan seitsemän vuoden ajan.

Terrafamen hallituksen puheenjohtajan Lauri Ratian mukaan kyse on noin kolmen miljardin euron sopimuksesta.


Lisäksi Terrafame Group on tehnyt 25 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen lisäsijoituksen Terrafameen.

Terrafamen nyt saama kokonaisrahoitus on 250 miljoonaa euroa, jonka lasketaan riittävän kaivoksen ylösajoon siihen saakka, että kaivos alkaa tuottaa positiivista kassavirtaa.

Terrafamen toiminnan ylösajon loppuunsaattamiseen tarvittava rahoitustarve on Terrafamen mukaan 150−200 miljoonaa euroa.

Galena on tehnyt 75 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen sijoituksen Terrafameen. Sijoituksen myötä Galenan omistusosuus Terrafamesta on 15,5 prosenttia.

Terrafame Groupin omistusosuus Terrafamesta on järjestelyn toteutushetkellä 84,2 prosenttia.

Emoyhtiö Terrafame Group on myös antanut Terrafamelle 50 miljoonan oman pääoman ehtoisen sijoitussitoumuksen, joka on käytettävissä vuoden 2018 loppuun saakka.

Trafigura on lisäksi sitoutunut 75 miljoonan euron lainajärjestelyyn Terrafamen kanssa. Galena rahoittaa lainan.

Sampo Oyj on sitoutunut 25 miljoonan euron lainajärjestelyyn vastaavin ehdoin kuin Trafigura.

Järjestelyssä Terrafamen arvostustaso ennen oman pääoman ehtoista rahoitusta on 381,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa Terrafame Groupin Terrafameen tekemiä pääomituksia.

–Olemme erittäin tyytyväisiä Trafiguran, Galenan ja Sammon kanssa solmittuun järjestelyyn, joka turvaa Terrafamen toiminnan ylösajon loppuun saattamisen. Onnistunut rahoitusjärjestely osoittaa, että Terrafamella on kaikki edellytykset kannattavaan ja ympäristön kannalta kestävään liiketoimintaan, kertoo Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »