REFRRER:path /

Talvivaarassa palaa rikkivetykehitin, osa alueesta evakuoitu

Pekka Lassila
Talvivaaran kaivoksella palaa rikkivetykehitin. Paikalla on toistakymentä pelastulaitoksen yksikköä.
Terrafamen palokunta ja Kainuun pelastuslaitos sammuttavat parhaillaan Talvivaarassa Terrafamen kaivosalueella rikkivetykehittimen paloa.

Kaivokselta kerrotaan, että tuulen alapuolinen eli kaivosalueen etelänpuoleinen alue on evakuoitu.

Tehdasalueella sekä sen ulkopuolella on käynnissä mittaustoiminta vaarallisten kaasujen osalta.

Palo on kehittimen ulkopuolella.

Kaivos käyttää rikkiä raaka-aineena rikkivetyyn, jota käytetään saostuskemikaalina metallien talteenotossa.

Rikkivety on kaasuna räjähdysherkkä aine.

Räjähdysherkkyyden lisäksi rikkivety on myös hyvin myrkyllinen kaasu.

Rikkivedylle altistuminen aiheuttaa yleisimmin pahoinvointia, huimausta ja hengitysvaikeuksia.

Aineelle altistuminen voi johtaa jopa kuolemaan.

Pelastuslaitos sai hälytyksen kello 10.44. Paikalla on 14 pelastuslaitoksen yksikköä.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti