Mielipiteet

Lukijan mielipide: Luolakankaalle ei tulisi rakentaa tuulivoimaa

Tuulivoimapuistot eivät ole puistoja vaan teollisuusalueita. Niillä on suuri vaikutus ympäristön asukkaisiin ja luontoon.

Hankealueiden määrän lisääntyessä myös olemassa olevien tuulipuistojen haitat lisääntyvät. Tiheillä maakuntatason hankeryppäillä on pahimmillaan valtakunnan tason haittavaikutuksia. Näitä eivät yksittäisten hankealueiden yvat ota eivätkä voikaan ottaa mitenkään huomioon.

Kuntatason hyödyiksi lasketaan lähinnä työllisyysvaikutukset, jotka ovat mitättömiä, kun huomioidaan hankkeiden pitkä kestoaika, sekä kiinteistöverot.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kun kiinteistöverojen tuoton vastapainona ovat kylien veto- ja pitovoiman väheneminen ja sen seurauksena harvemmin asutun maaseudun nykyistäkin nopeampi tyhjeneminen, muodostuuko tuulivoiman kiinteistöverotuottojen saaminen kunnalle pitkässä juoksussa hyödystä haitaksi? Mihin asukkaista tyhjenevässä kunnassa tarvitaan kiinteistöverotuottoja?

Jos Kajaanin kaupungin alueelle tulee sijoittumaan nykyisten hankkeiden mukainen määrä tuulivoimaloita, ne ovat siellä vähintään seuraavat kolmekymmentä vuotta eivätkä niitä tulevat kuntapäättäjät voi poistattaa, vaikka kumuloituvat haitat osoittautuisivat kuinka pahoiksi.

Sama pätee myös yksittäisiin maanomistajiin.

Eivät heidänkään jälkeläiset saa mailleen sijoittuneita myllyjä pois, vaikka haluaisivat. Pystyvät korkeintaan kiroamaan vanhempiensa ratkaisuja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Institutionaaliset sijoittajat, jotka omistavat suuria metsä-aloja, ovat tässä eri asemassa. He ovat täällä vain keräämässä voittoja, eikä heitä kiinnosta seutukunnan kohtalo.

Erityisen pahaksi tilanne voi sekä kunta- että kylätasolla muodostua Luolakankaan kaltaisissa tapauksissa, joissa tuulimyllyrypäs väkisin sijoitetaan ahtaaseen paikkaan kyläyhteisöjen keskelle.

Luolakankaan teollisuusalue tulee katkaisemaan ikiaikaiset metsäyhteydet Leppikylän, Saaresmäen ja Kytökosken-Ryynäsjoen kylien välillä sekä kulttuurihistorialliset yhteydet esivanhemmillemme tärkeisiin Ryynäsjärven ja Talaskankaan riista- ja kalastusalueisiin sekä niiden entisiin lehmälaitumiin ja niittoniittyihin.

Tällä tulee vääjäämättä olemaan kielteinen vaikutus näiden kyläyhteisöjen elinvoimaan ja asuttuna pysymiseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Näkevätkö Kajaanin päättäjät, että tulevaisuudessa riittää, että kuntalaiset asuvat Kajaanin taajama-alueella ja kunnan muut alueet ovat tuulivoiman teollisuusalueita, jotka sähkön lisäksi tuottavat kiinteistöverotuloja?

Pekka Savolahti ja Tarja Kousa

Ryynäsjärven rannan perintömailta

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä