Koti-Kajaani

Mielipide: Osallisuuden vahvistaminen lisää luottamusta

Oletko kokenut aitoa kohtaamista? Onko sinua aidosti kuultu? Ihmisen perustarve on tulla kuulluksi ja kohdatuksi. Jo pienenä lapsi tarvitsee saada kokemuksen, että hänen mielipiteellään on merkitys. Jos kukaan ei kuuntele eikä kohtaa sinua ihmislähtöisesti, niin ainoastaan palveluita tarjoamalla siihen ei pystytä vastaamaan. Jokaisen tulee saada kokea osallisuutta ja olla yhdessä vaikuttamassa meitä koskeviin yhteisiin asioihin.

Osallisuuden edistämisessä tulee ottaa huomioon erityisesti erityistä tukea tarvitsevien ääni hyödyntäen mm. erilaisia korvaavia kommunikointivälineitä. Jokaisen mielipide on tärkeä.

Tällä hetkellä kajaanilaisia asukkaita ja asiakkaita kuullaan mm. erilaisilla palautekyselyillä ja foorumeilla sekä erilaisten neuvostojen kautta. Millä tavoin heidän ääni otetaan huomioon palveluita kehitettäessä? Mistä vastaajat saa tiedon, mikä merkitys heidän äänellään on ollut? Mitä vaikutuksia niillä on ollut konkreettisesti?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän keskinäistä avoimuutta, mikä lisää luottamusta niin viranomaisten, kuntapäättäjien kuin asukkaiden/asiakkaiden välille. Minua on aina kiinnostanut, millä tavoin itse pystyn vaikuttamaan siihen, kuinka me voisimme yhdessä olla kehittämässä entistä parempaa Kajaania sekä täällä asuville että tännepäin muuttaville tai sitä harkitseville.

Arki jokaisessa perheessä on erilainen, ei ole samanlaisia perheitä. Kajaanissa asuu perheitä, joissa vanhempi toimii erityislapsen tai erityislasten omaishoitajana joko virallisella sopimuksella tai ilman sopimusta. Haluan olla edistämässä sujuvaa arkea niin lapsiperheiden, erityisesti erityislapsiperheiden osalta ja palveluiden kehittämistä yhdessä entistä enemmän vastaamaan koko perheen tarpeisiin.

Perheen vahvuudet ja haavoittuvuudet tulee tunnistaa varhain, jotta pystytään vahvistamaan vahvuuksia ja tukemaan haavoittuvuuksia. Tunnistamisen oivana välineenä toimii Lapset puheeksi-menetelmä, jonka käyttöön olisi mielestäni hyvä kouluttaa kaikki lasten ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Tästä on loistavia esimerkkejä muualta päin Suomea, missä ammattilaisia on koulutettu Lapset puheeksi-menetelmän osaajiksi ja kustannukset ovat kääntyneet selkeään laskuun mm. lastensuojelun osalta.

Koko perhe tulee huomioida alusta saakka. Se tarkoittaa, että ongelmat tunnistetaan varhain ja koko perhe saa saman tien tukea. Jokainen ymmärtää ilman laskemista, että se tulee huomattavasti halvemmaksi kuin vaihtoehto, jossa pahimmillaan ajaudutaan lapsen huostaanottoon, mielenterveysongelmiin, vanhemman uupumukseen ja työkyvyttömyyteen. Tuo ensimmäinen vaihtoehto on varmasti jokaisen erityislapsiperheen ja koko yhteiskunnan toive.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sujuva arki on hyvinvoinnin perusta. Mistä sujuva arki muodostuu? Sujuva arki muodostuu elämän mielekkyydestä kuten vanhempien työssäkäynnistä/ opiskelusta sekä lasten päivähoidosta, peruskoulusta ja jatko-opintomahdollisuuksista sekä tulevaisuustoivosta. Sujuvaan arkeen kuuluu mm. riittävä uni, lepo, ulkoilu, liikunta, monipuolinen ruoka, sosiaalinen verkosto ja monipuoliset vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet jne.

Jokaisella erityislapsen/ lasten vanhemmalla tulee olla sama oikeus työssäkäyntiin ja opiskeluun. Palveluiden tulee tukea perheitä, jotta sujuva arki toteutuu inhimillisesti. Tämä lisää vanhempien osallisuutta, hyvinvointia ja jaksamista. Kun perhe kokee aitoa osallisuutta, saadaan vahvistettua luottamusta ja ehkäistyä vastakkainasettelua, jonka kautta syntyy kaikkien kannalta paras lopputulos.

Toimitaan ja kannetaan yhdessä vastuu nyt ja tulevaisuudessa meidän yhteisestä Kajaanista. Me tehhään yhdessä se! Lähetsä mukaan?

kuntavaaliehdokas (kesk.),

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

sosionomi AMK, perheohjaaja

Minna Leinonen

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä