Yliluonnollisiksi tulkitut kokemukset ovat suhteellisen yleisiä, silti niistä arastellaan puhua.

Kirja: Kumma kokemus voi muuttaa elämän

Jeena Rancken: Yliluonnollinen kokemus: Tulkinta, merkitys ja vaikutus. Vastapaino: 2017. Väitös.

Yliluonnolliseksi tulkittu kokemus voi muuttaa ihmisen elämän.
Yliluonnollinen on siitä jännittävä tutkimusalue, että vaikka itse yliluonnollisesta ei olekaan tieteen silmissä todisteita, ovat ihmisten sellaisiksi tulkitsemille ilmiöille antamat merkitykset ja niiden vaikutukset kokijan elämässä kuitenkin havaittavissa.
Sosiaalipsykologi Jeena Rancken on tutkinut tätä aihetta väitöskirjassaan. Poikkeuksellisen kokemuksen yliluonnollisia tulkintoja ovat muun muassa henkiolennot, kuolleiden ilmestymiset tai ufot. Sellainen voi olla vaikka epämääräisen tunteen tulkitseminen jonkin “tuonpuoleisen” läsnäoloksi. Laajasti ottaen usko yliluonnolliseen kattaa myös institutionaalisen uskonnon.
Rancken on tutkinut yliluonnolliseksi tulkitun kokemuksen vaikutuksia ihmisten elämään 84 haastattelun pohjalta.  Yliluonnollinen syntyy yksilön tekemästä tulkinnasta kulttuurin tarjoamien mahdollisuuksien kautta. Kokijan ei tarvitse pitää jotakin poikkeavaa kokemusta yliluonnollista alkuperää olevana, mutta jollekulle toiselle vastaava ilmiö saattaa sitä kuitenkin olla.
Poikkeuksellisen kokemuksen tulkinta ja sille annettu merkitys ratkaisevat sen tärkeyden ihmiselle. Rancken on määritellyt tutkittujen kertomusten ”juonenkulun” mukaan viisi tarinatyyppiä sen perusteella, kuinka paljon ja miten kokemus on vaikuttanut kertojien elämään. Jollekulle sillä ei ole suurempaa vaikutusta, kun taas jonkun toisen elämän se on mullistaa täysin.
Suurin osa tutkituista kuvaa kokemuksen aiheuttaman muutoksen elämäänsä myönteiseksi. Alkoholisti esimerkiksi saattaa saada motiivin raitistumiseensa ja joku toinen kimmokkeen henkisempään maailmankuvaan ja elämäntapaan. Vähemmistö kertoo kielteisiksi koetuista elämänmuutoksista, jolloin yksilö saattaa muun muassa ymmärtää joutuneensa henkimaailman vainoamaksi.
Yliluonnollinen kokemus on akateeminen tutkimus, joka taustoittaa mielenkiintoisella tavalla aihepiiriä ja luo katsauksen aiempaankin tutkimukseen. Kirjan teksti on sujuvaa ja helppotajuista. Teos sopii kaikille, joita tieteen tarjoama näkökulma yliluonnolliseen kiinnostaa.

Jätä kommentti