REFRRER:path /

Asiakaspalvelu

  1. Kainuun Sanomat
  2. Asiakaspalvelu
  3. Tilausehdot

Tilausehdot

Tilausehdot

SLP Kustannus Oy:n (jäljempänä kustantaja) kustantama Kainuun Sanomat -sanomalehti (jäljempänä Kainuun Sanomat) ilmestyy pääsääntöisesti kuutena päivänä viikossa juhlapyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. Ilmestymättömät päivät on tarkistettavissa Kainuun Sanomien verkkosivuilta osoitteesta www.kainuunsanomat.fi. Kainuun Sanomat voi sisältää erilaisia kaupallisia liitteitä. Tarkempia tietoja Kainuun Sanomista saa Kainuun Sanomien asiakaspalvelusta. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Kainuun Sanomien tilauksiin.

1. Tilausmuodot

Jatkuva tilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Jatkuva tilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4, 3, 2 tai 1 kuukautta). Jatkuva tilaus laskutetaan aina laskutusjakson alkamisen jälkeen.

Uuden jatkuvan tilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin ellei muuta ole sovittu.

Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai irtisanoa jatkuvan tilauksen ilmoittamalla siitä Kainuun Sanomien asiakaspalveluun vähintään 3 arkipäivää ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa.

Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa tilausmuodon jatkuvaksi tilaukseksi ilmoittamalla siitä Kainuun Sanomien asiakaspalveluun.

2. Tilausvaihtoehdot

Kainuun Sanomien Täystilauksen voi tilata maanantaista lauantaihin (6-päiväinen tilaus), vain arkipäiville (maanantai-perjantai -tilaus) tai viikonlopuksi (perjantai-lauantai).

Kaikissa vaihtoehdoissa digitaaliset palvelut (verkkopalvelu ja näköislehti) ovat käytössä joka päivä. Täystilaus sisältää paperilehden liitteineen, verkon maksulliset jutut sekä näköislehden verkossa, puhelimella ja tabletilla.

Täystilauksessa sovelletaan paperisen Kainuun Sanomien tilausehtoja ja soveltuvin osin www.kainuunsanomat.fi:n käyttösääntöjä.

Kainuun Sanomat ei ilmesty kaikkina juhlapyhinä.

Kainuun Sanomat voi tilata myös  Verkon täystilauksena.  Verkon Täystilaukseen sisältyy maksullisten juttujen lukuoikeus ja näköislehti. Digitaaliset tilaukset ovat voimassa joka päivä.

3. Tilauksen irtisanominen

Mikäli tilaaja irtisanoo jatkuvan tai määräaikaisen tilauksen ennen ensimmäisen laskun eräpäivää, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään toimitettujen lehtien hinta sekä kulloinkin voimassaoleva laskutuslisä uuden laskun lähettämisestä.

Irtisanoessaan jatkuvan tilauksen tai jo maksetun määräaikaisen tilauksen myöhemmin tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun vain jos irtisanomisen syy on sairaus, kuolemantapaus tai muutto levikkialueen ulkopuolelle.

Muutoin määräaikainen tilaus päättyy tilausjakson viimeisenä päivänä ja jatkuva tilaus kuluvan laskutusjakson loppuun. Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä.

Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto.

4. Tilausten alkamisaika

Kainuun Sanomien tilaukset voidaan aloittaa mistä päivästä tahansa. Arkena ennen klo 14.30 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty tilaus seuraavana tiistaina. Pyhäpäivänä tehty tilaus alkaa seuraavan arkipäivän jälkeisenä päivänä.

5. Tilausten jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää Kainuun Sanomien tilauksensa tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta Kainuun Sanomien asiakaspalveluun. Arkena ennen klo 14.30 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavana tiistaina.

Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 4 päivää.
Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään 3 kk:n ajaksi. Vähintään 4 päivän pituinen tilapäinen jakelunkeskeytys siirtää jatkuvan tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua keskeytysajalla. Määräaikaisiin tilauksiin hyvitystä ei anneta.

Täystilauksessa näköislehti on käytössä 2 kk:n ajan/ kalenterivuosi, kun paperisen lehden jakelu on keskeytetty.

Verkon Täystilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.

6. Laskutusjakson muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Mikäli tilaaja kesken laskutusjakson muuttaa jatkuvan tilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä uuden laskun lähettämisestä.

7. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon, jonka saa pyydettäessä Kainuun Sanomien asiakaspalvelusta. Tilausten kuukausihinnat ovat päivittäin nähtävissä myös Kainuun Sanomissa.

Ulkomaille tilattavien lehtien tilaushinnan lisäksi veloitetaan kuljetuskustannukset.

Kainuun Sanomilla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan Kainuun Sanomissa, www.kainuunsanomat.fi:ssä tai muulla vastaavalla tavalla.

Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta Kainuun Sanomien asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä.

Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Opiskelijatilaus:

Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassaolevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisen määräaikaisen hinnastohinnasta.
Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on yksityishenkilö ja omassa taloudessa asuva päätoiminen opiskelija. Opiskelijatilaus on henkilökohtainen ja sen enimmäispituus on 6 vuotta.
Opiskelijatilaus on tilattavissa opiskelijan omaan kotiosoitteeseen. Opiskelijatilausoikeus varmennetaan täyttämällä tilaustietoihin oppilaitoksen nimi, opiskelija- tai opiskelijakortin numero ja syntymävuosi tai www-tilauksissa täyttämällä vastaavat tietokentät.

Opiskelijan opiskelujen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. 6 vuoden jälkeen tilaus jatkuu normaalihintaisena tilauksena. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan määräaikaistilauksen ehtoja.

8. Tilauksen maksaminen

Laskutettavissa tilauksissa tulee olla suomalainen laskutusosoite, ei kuitenkaan Poste Restante. Kainuun Sanomien tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna tai verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna .

Verkossa tehty tilaus on lisäksi mahdollista maksaa verkossa seuraavien pankkien kautta: OP, Nordea, Danske Bank, Aktia/Sp/Pop, Handelsbanken, Ålandsbanken, S-Pankki ja LähiTapiola Pankki.

Verkkopalvelussa tehty Verkon Täystilaus voidaan veloittaa myös toistuvina luottokorttimaksuina.

Tilaajan tulee maksaa tilauksensa eräpäivään mennessä tai huolehtia tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä.

Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Kainuun Sanomat voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja päättää tilauksen.

Tilaus, joka veloitetaan toistuvana luottokorttimaksuna, päättyy maksetun kauden loppuun, mikäli veloitus epäonnistuu.

9. Vastuu Kainuun Sanomien toimittamisesta ja painojäljestä

Kainuun Sanomat pyritään jakamaan päälevikkialueen taajamissa ilmestymispäivinä arkisin klo 7 mennessä. Jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia.

Haja-asutusalueella Kainuun Sanomat jaetaan yleensä arkisin postin päiväkannon yhteydessä ja viikonloppuisin yhteisnoutolaatikoihin.

Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi.

Mikäli Kainuun Sanomat jää kustantajasta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä Kainuun Sanomien yhteystietolaatikossa ilmoitetulla tavalla.

Kustantajan vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen Kainuun Sanomien toimittamiseen.
Toissijaisesti kustantaja pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä Kainuun Sanomia vastaavalla määrällä.

Kustantajalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Kainuun Sanomien ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä kustantaja edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai Kainuun Sanomien toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Kustantajan vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Postin verkoston kautta.

Kainuun Sanomat toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Kustantaja ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Kainuun Sanomissa voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Kainuun Sanomat ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

10. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus Kuluttajansuojalain
(38/1978) 15 § ehdoin, ilmoittamalla siitä Kainuun Sanomien asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

11. Tietosuoja

Kainuun Sanomien tilaajat ovat kustantajan asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon.

Kustantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain mukaisesti.

Tietosuojaselosteen löydät olla olevasta linkistä:
SLP Median tietosuojaseloste