REFRRER:path /

Yli puolet Kainuun sotauhreista punaisia

Raimo Viirret

Kainuu säästyi vuoden 1918 kansalaissodasta melko vähin uhrein. Suomen yhteensä 36 640 sotauhrista alle 140 voidaan lukea kainuulaisiksi joko kotikuntansa tai vakituisen asuinpaikkansa mukaan. Kainuun osuus uhreista jää näin alle puoleen prosenttiin.

Kainuussa sotaa ei käyty. Kajaanin punakaarti riisuttiin aseistaan ja sen johtajat vangittiin. Kainuussa vankeja oli yhteensä noin 250.

Niukka 52 prosentin enemmistö Kainuun sotavainajista ja lopullisesti kadonneista, yhteensä 72 miestä, luettiin kuollessaan punakaartilaisiin tai rintamakomennuksesta kieltäytyneinä kapinallisiin. Joukossa on myös kaksi, joka on merkitty osapuoleltaan tuntemattomaksi, mutta jotka tilannetietojen perusteella on katsottava punaisiksi.


Koko maassa kuolleista noin 75 prosenttia oli punaisia ja noin 15 prosenttia valkoisia. Kumpaankaan puoleen kuulumattomia oli joka kymmenes uhri.

Kainuun punaisten uhrien enemmistö eli 42 henkilöä oli vankeja, jotka menehtyivät nälkään ja tauteihin leireillä tai kotiin paluun jälkeen. Leirikuolemien osuus nousee 58 prosenttiin kaikista punauhreista.

13 punaista teloitettiin ampumalla joko ilman tuomiota tai tuomittuina. Heistä yhdeksän ammuttiin Kajaanissa. Kolme ammuttiin asekätkijöina, kaksi ns. sijaisteloituksessa ja neljä asevelvollisuuskapinan yllyttäjinä. Neljä ammuttiin Varkauden valtauksen jälkeen Leppävirralla.

Lisäksi on kaksi kuolemaa, jotka Sotasurmaprojektissa on merkitty murhiksi, toinen Suomussalmella ja toinen Venäjällä. Toinen ammuttiin pidätyksen yhteydessä ja toisen jo 60-vuotiaan suomussalmelaisen kuolemasta rajan takana ei ole muut tietoa kuin että se on tapahtunut 14.2.1918 Venäjällä.

Kadonneina todennäköisesti kuolleita punaisia on kaikkiaan 11, joista kahdeksan oli Kajaanin maalaiskunnasta.

Valkoisella puolella Kainuussa kirjoilla olleita ja täällä asuneita sotauhreja kertyy 64. Tähän lukuun sisältyvät myös sodan jälkeen vammoihin ja sotasairauksiin kuolleet, sekä kadonneina todennäköisesti kuolleet. Mukana on myös kaksi Vienan retkellä kaatunutta ja yksi Viron retkellä kaatunut. Tähän lukuun Hannu Romppainen on tutkimuksissaan löytänyt viisi kainuulaista miestä, joiden kuolemaa Sotasurmaprojekti ei tunne.

Jos mukaan lasketaan myös Kainuun sisseinä ja sissijääkäreinä kuolleet viisi vieraspaikkakuntalaista, väljästi laskien valkoisten kainuulaisten sotauhrien määrä nousee lähelle punaisten lukua eli 69:ään.

Kainuun valkoiset vainajat kaatuivat enimmäkseen rintamalla. Kaatuneita tai haavoittuneena kuolleita on yhteensä 51. Viimeinen sotavammakuolema on Paltamosta vuodelta 1925.

Kaksi valkoista murhattiin vankeina. Kaksi menehtyi sodan aiheuttamaan sairauteen ja kaksi katosi.

Lähteet: Hannu Romppainen, Kainuu 1918 ja Sotasurmaprojekti 194-1922

Jätä kommentti