REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Aktivistit eivät luota Outotecin arvioon

Stop Talvivaara ei usko kaivoksen jatkoon. Alasajo ei vaatisi liikkeen mukaan louhinnan jatkamista.

Juha Neuvonen
Outotecin arviossa todetaan prosessin hallitun alasajon edellyttävän, että kasaliuotus on käynnissä seuraavat vuodet.

Jonna Karjalainen

Stop Talvivaara -kansalaisliike ei niele kaivosteknologiayhtiö Outotecin laatimaa asiantuntija-arviota Terrafamen kaivoksen käytettävyydestä ja luotettavuudesta.

– Toivomme, että huolehditaan siitä, että päätöksenteon pohjaksi esitettävät laskelmat kulkevat kriittisen seulan läpi, eikä antauduta yhden tarinan ehdoille, Stop Talvivaara vaatii kansanedustajille osoitetussa avoimessa kirjelmässään.

Outotecin toukokuun lopussa laatimassa arviossa suositellaan kaivostoiminnan kasvattamista täyteen laajuuteen. Arvion mukaan kaivoksen toimintaedellytykset ovat parantuneet selkeästi. Myös vesienhallinnassa on menty asiantuntijoiden mukaan eteenpäin. Arvion laatinut Outotec on myynyt kaivokselle prosessilaitteita viimeksi 2011. Helsingin Sanomat uutisoi Outotechin tekemistä laskelmista viime viikolla.

Asiantuntijat tarkastelevat

vaihtoehtona myös kaivoksen lakkauttamista. Outotecin arviossa todetaan prosessin hallitun alasajon edellyttävän, että kasaliuotus on käynnissä seuraavat vuodet. Tällöin natriumsulfaattipitoisia vesiä voitaisiin johtaa kasoille.

– Asiantuntijat, jotka väittävät, että kaivoksen alasajo edellyttää louhinnan jatkamista ympäristösyistä voisivat astua esiin ja esittää laskelmansa, Stop Talvivaara haastaa.

Kansanliikkeeltä ei löydy uskoa kaivostoiminnan jatkumiseen.

– Odotettavissa on, että poliittinen vastuu tehdystä päätöksestä realisoituu vielä tämän vuoden aikana, kun kaivos on taas veronmaksajien varoja vailla, Stop Talvivaara kritisoi.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »