REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Susanna Kinnunen

Avi: Terrafame saa sijoittaa sakat nykyiselle paikalleen

Sen sijaan maapohjaiseen Urkin altaaseen vesienkäsittelysakkoja ei saa sijoittaa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Terrafame Oy:lle ympäristöluvan geotuubeissa olevien vesienkäsittelysakkojen


Lue lisää aiheesta

« »