REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Avin Koivula: Talvivaaran toiminta oli vuosia ympäristöluvan vastaista

Juha Neuvonen
Ympäristöneuvos Sami Koivulan mukaan Talvivaaran toiminta oli vuosia luvan vastaista.

STT, PEKKA MOLIIS

Talvivaaran ympäristökäräjät jatkuvat tänään Kainuun käräjäoikeudessa todistajien kuulemisella. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristöneuvoksen mukaan Talvivaarassa rikottiin ympäristöluvan ehtoja useissa eri kohdin toiminnan aloitusvuosina. Asian laita paljastui ympäristölupaviranomaisille siinä vaiheessa, kun kolmen toimintavuoden jälkeen yhtiö jätti ympäristöluvan tarkistuslupahakemuksen.

– Tilanne oli hyvin poikkeuksellinen. Siinä vaiheessa selkeni meillekin, että siellä on ilman lupaa pilattu ympäristöä. Sellaiselle toiminnalle ei olisi lupaa voitu myöntää, todistajana kuultu ympäristöneuvos Sami Koivula arvioi Kainuun käräjäoikeudessa.

Koivula painotti aamupäivän aikana useaan otteeseen, että toiminnanharjoittajan lupahakemuksessa antamat tiedot ovat pohja lupaviranomaiselle päätökselle ja osa päätöstä. Syyttäjän esittämien syytteiden mukaan niin kipsisakka-altaan rakenteen ja käytön kuin alueen jätevesipäästöjen suhteen on toimittu eri tavalla kuin lupahakemuksessa on kirjattu.

– Ympäristölupa on laaja kokonaisuus. Se sisältää hakemuksen, päätöksen ja päätöksen perustelut. Lähtökohta on, että luvanhakija kokoaa ja hankkii lupapäätökseen tarvittavan tiedon ja datan. Lupaviranomainen luottaa siihen aineistoon, minkä toiminnanharjoittaja toimittaa. Lupaviranomainen ei voi olla alan ylin guru, joka tietää kaiken, selvitti ympäristöneuvos Sami Koivula lupaprosessia.

Talvivaaran ympäristökäräjillä on syytettynä kaivoksen perustaja Pekka Perä ja kolme muuta kaivosyhtiön johtohenkilöä törkeästä ympäristön turmelemisesta. Syyttäjä vaatii miehille ehdollisia vankeusrangaistuksia ja sakkoja.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »