REFRRER:path /
Jukka Keränen
Luhtaniemi on uusi asuntoalue Oulujärven rannalla vain puolen kilometrin päässä suunnitellusta tehtaasta. Luhtaniemen rannat ruopattiin talvella 2016.

Biojalostamon vaikutukset Oulujärveen huolettavat

KaiCellin biojalostamon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta jätettiin 27 lausuntoa ja viisi mielipidettä kansalaisilta.

Vesistövaikutukset huolettavat kaikkein eniten biojalostamon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, yva, lausuntoja ja