REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Eero Suutari: Uusi omistaja tuo työrauhan

Tiina Suutari/arkisto
Eero Suutari (kok.) kiittää Terrafamen johdon ja henkilöstön tekemää työtä sekä jaksamista kovan paineen alaisena.
Kokoomuksen kajaanilainen kansanedustaja Eero Suutari korostaa, että Terrafamen uusi omistaja luo uskoa ja tuo työrauhan kaivosyhtiölle.

Uusi omistaja on kansainvälinen alan osaaja Trafigura, mitä Suutari pitää myönteisenä asiana.

Uudessa omistusrakenteessa Trafigura omistaa 15,5 prosenttia osakkeista. Valtio jatkaa siten uudessa järjestelyssä edelleen enemmistöomistajana.

Suutari on tyytyväinen valtion taloudellisen vastuun vähenemiseen kaivosyhtiössä. Hän uskoo myös edellisellä vuosineljänneksellä alkaneen hyvän kasvun jatkuvan yhtiössä.


– Kaivos on merkittävä työllistäjä ja erittäin tärkeä koko Kainuun kannalta.

Suutari kiittää Terrafamen johdon ja henkilöstön tekemää työtä sekä jaksamista kovan paineen alaisena.

– Jatkossa Terrafamen ykköstavoitteen on yhä oltava kaivoksen toiminnasta vesistöihin ja ilmastoon kohdistuvien ympäristökuormitusten pienentäminen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »
  • Tuoreimmat