REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Marjatta Kurvinen
Akkukemikaalitehtaan ammoniakin varastointiin ja käsittelyyn mahdollisesti liittyvien poikkeustilanteiden vaikutukset ovat tärkeimpiä ympäristövaikutuksia.

Ely-keskus akkukemikaalitehtaan yva-selostuksesta: ammoniakin varastointi, jätteet ja liikenneturvallisuus tärkeimmät ympäristövaikutukset

Kainuun ely-keskus on antanut perustellun päätelmän Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen eli


Lue lisää aiheesta

« »