REFRRER:path /

Luonto

Luonto-aiheessa kerromme luontoon liittyvistä asioista monipuolisesti. Kainuun luonnonmaisemaa värittävät metsät, vesistöt, vaarat ja suot. Metsistämme löytyy valtava määrä erilaisia luonnonantimia, kuten marjoja, riistaa ja kalaa. Kainuulaiseen luontoon kuuluvat oleellisesti myös suurpedot.

« »

Ely-keskus tutkii liito-oravahavainnot

Kainuun ely-keskus tarkastaa keskiviikkona esille tulleet liito-oravahavainnot Suomussalmen Leipimäen hakkuualueella. Metsähallitus Metsätalous Oy on sopinut ely-keskuksen kanssa, se rajaa kyseiset havaintokohteet hakkuiden ulkopuolelle, kunnes asiantuntijan maastoarvioinnin tulokset on saatu.

Hakkuut havaintokohteiden ulkopuolisilla alueilla ovat parhaillaan käynnissä.

– Hakkuutyömaalla on ulkopuolisia, mutta tilanne on toistaiseksi rauhallinen, Metsähallituksesta kerrotaan.

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola ja Ylä-Kainuun luonto ry ovat jättäneet ely-keskukselle vireillepanon, jossa vaaditaan Metsähallitus Metsätalous Oy:n hakkuiden keskeyttämistä Leipimäen alueella väittämiinsä liito-oravahavaintoihin perustuen.


Metsähallitus aloitti hakkuut alueella viime viikolla. Leipimäen metsienkäsittely toteutetaan ely-keskuksen tammikuussa 2016 tekemän rajauspäätöksen mukaisesti.

Ely-keskus on ilmoittanut Metsähallitukselle maanantaina Ylä-Kainuun luonto ry:n liito-oravahavaintojen koordinaattipisteet ja pyytänyt Metsähallitusta huomioimaan havainnot hakkuissa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »
  • Tuoreimmat