REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Ely-keskus: Valtio joutuu maksamaan Talvivaaran pilaamien pikkujärvien puhdistuksen

Pertti Granqvist/arkisto
Stop Talvivaara -liike vei varoituskyltin Ylä-Lumijärvelle syyskuussa 2013.

Jukka Keränen

Talvivaara Sotkamon pilaamien järvien puhdistaminen on jäämässä valtion kustannettavaksi, kertoo Tekniikka & Talous -lehti tiistaina.

Lehti on haastatellut Kainuun ely-keskuksen päällikköä Sari Myllyojaa, jonka mukaan pilaaja on vastuullinen järvistä. Koska pilaaja oli Talvivaara Sotkamo Oy, uutta operaattoria Terrafamea ei voi Myllyojan mukaan pitää velvollisena puhdistamaan järviä.

– Todennäköisesti siis valtio joutuu maksamaan ennallistamisen, koska Talvivaaraa ei enää ole, hän sanoo.

Ely-keskus määräsi vuoden 2015 lopulla Talvivaaran ennallistamaan yhtiön pilaamat Salmisen ja Ylä-Lumijärven. Myllyojan mukaan järvien ennallistaminen ei ole kuitenkaan kiireellinen asia nyt, sillä järvien tilanne ei ole ely-keskuksen mukaan kriittinen.


– Muiden merkittävästi pilaantuneiksi katsottujen vesistöjen osalta korjaamista koskevaa asiaa ei ratkaistu vielä tällä päätöksellä, Myllyoja tarkentaa Kainuun Sanomille

.

Myllyojan mukaan muiden järvien osalta asia jää siis vireille ja niitä koskien tullaan myöhemmin tekemään erillinen päätös, jossa otetaan huomioon muun ohella Salmisessa ja Ylä-Lumijärvessä suoritetuista toimenpiteistä saadut kokemukset sekä vesistöjen luontainen palautuminen.

– Niitä seurataan koko ajan, eikä niiden tilanne ole huonontunut. Kivijärven tilanne on jopa kohentunut. Siellä on alkanut ikään kuin luonnollinen ennallistaminen, hän sanoo.

Jos järvien ennallistamiseen ryhdytään jonakin päivänä, siihen tarvitaan uudet luvat.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »