REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Ely: Talvivaarassa ei akuuttia vaaraa

Antti Hyvärinen

Kainuun ely-keskus kävi sunnuntaina tarkastuksella Talvivaaran kaivoksella Sotkamossa.

Tarkastuksessa todettiin, että kaivosyhtiö Terrafame on aloittanut lisäjuoksutukset pato- ja ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi.

– Mitään akuuttia vaaraa ei ole, kertoo yksikön päällikkö Sari Myllyoja Kainuun ely-keskukselta.

Yhtiön mukaan sekä Kortelammen että Latosuon altaat olisivat loppuvuoden aikana täyttyneet turvallisten rajojen yli. Terrafame aloitti juoksutukset ympäristönsuojelulain 123. pykälän perusteella, eli yhtiön mukaan ympäristölupaa ei voida noudattaa yllättävästä ja poikkeuksellisesta syystä.

Yhtiö on arvioinut juoksuttavansa puhdistettuja jätevesiä yhteensä 750 000 ylimääräistä kuutiota Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin loppuvuoden aikana.

Kainuun ely-keskuksen tehtävänä on arvioida, ovatko aloitetut juoksutukset ympäristönsuojelulain mukaisia.

– Pyritään mahdollisimman pikaisesti ottamaan kantaa, Myllyoja kertoo.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »