REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Ely: Terrafame saa rikkoa lupamääräyksiä

Markus Pirttijoki
Talvivaarassa on noin 10 miljoonaa kuutiota vettä.
Kainuun ely-keskuksen arvion mukaan Terrafame Oy:llä ei ole mahdollisuuksia saada Talvivaaran kaivosalueen vesitilannetta hallintaan ympäristölupien puitteissa. Arvio perustuu valvontaviranomaisen eli ely-keskuksen tekemiin laskelmiin.

Ely-keskus antoi torstaina ratkaisun ympäristönsuojelulain mukaisesta hallintopakkoasiasta. Ely-keskus on katsoo, että edellytyksiä hallintopakon määräämiseen ei ole.

– Käytännössä Terrafame siis joutuu rikkomaan luvissa asetettuja määräyksiä saattaakseen kaivosalueella olevien vesivarastoaltaiden vesitilanteen ympäristöturvalliseen tilaan. Muussa tapauksessa riskinä on hallitsematon päästö ympäristöön vesivarastoaltaiden täyttyessä, ely-keskus kertoo tiedotteessaan.

Ely-keskus muistuttaa, että ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja rajoittaminen mahdollisimman pieniksi on toiminnanharjoittajan vastuulla. Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus minimoida ympäristöriskit, vaikka tämä edellyttäisi ympäristölupien rikkomista.

Terrafame Oy jätti 19.12.2015 Kainuun elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ympäristönsuojelulain 123 §:ään perustuneen ilmoituksen. Ely-keskus antoi 23.12.2015 päätöksen, jossa katsottiin, että kyseessä ei ole ympäristönsuojelulain 123 §:ssä määritetyt yksityiskohtaiset edellytykset täyttävä poikkeuksellinen tilanne.

Terrafame Oy on hakenut muutosta päätökseen.

Ely-keskus aloitti päätöksenteon jälkeen hallintopakkomenettelyn Terrafamen suorittamien ylimääräisten juoksutusten toistamisen kieltämiseksi.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »