REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Pertti Granqvist
Piikkilanka-aidalla ympäröity, Ursus-nimeä kantava uraanilaitos seisoo nyt Talvivaaran tehdasalueen lounaiskulmassa ilman käyttölupaa.

Ely : Terrafamen uraanilaitos ei tarvitse uutta yvaa

Kainuun ely-keskus antoi lausuntonsa kaivoksen tuotanto-yvasta.

Kainuun ely-keskus katsoo, ettei Terrafamen uraanilaitos tarvitse uutta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (yva).


Lue lisää aiheesta

« »