REFRRER:path /
Marjatta Kurvinen
Kanniaiset Päivi (vas.), Jani ja Petri (oik.) kulkivat itsekin navettaa suunnitellessaan muilla navettatyömailla hankkimassa kokemuksia. Maanantain tutustumispäivän aikana he jakoivat puolestaan tietoa eteenpäin.

Epävarmuus ei estä maatalouden investointeja

Puolangalle rakennetaan jälleen uutta suurnavettaa. Tätä nykyä navettainvestoinnit alkavat jo jakaantua entistä tasaisemmin ympäri Kainuuta.

Tämä kesä on viimevuotista vilkkaampi navetoiden rakennuskesä. Osuuskunta ItäMaidon alueella käynnissä on 16 navettatyömaata.