REFRRER:path /

EU-metsälinjaus hyvä Kainuulle

Jukka Keränen/Arkisto
Kainuun syyskauden puukauppa on Rahkon mukaan käynnistynyt hyvällä sykkeellä lomien jälkeen.  Markkinahakkuita on tehty hyvin vilkkaasti.

Marjukka Väisänen

MTK-Kainuun metsäasiantuntija, kenttäpäällikkö Heikki Rahko kiittelee Euroopan parlamentin linjausta, jonka mukaan puunkäyttöä voidaan tulevaisuudessa lisätä, jos metsävarat jatkavat kasvuaan.

– EU ei pane kapuloita rattaisiin puunkäytön lisäyksiin silloin, kun kasvut ovat selvästi suuremmat kuin poistuma, sanoo Rahko.

– Hakkuumahdollisuudet ovat kasvaneet ja niitä päästään myös hyödyntämään. Päätös on metsänomistajalle hyvä asia. Ei tule EU päättämään asioita meidän puolesta.

Rahko on tyytyväinen linjaukseen myös siksi, että eri puolille Suomea suunnitelluille sellu- ja biotuotetehtaille ei tullut kapuloita rattaisiin. Biotuotetehdasta suunnitellaan myös Paltamoon.


– Investoinnit ovat tietysti pitkässä kuusessa, mutta hurrataan sille, ettei niille ainakaan estettä tullut.

EU:n lopullinen päätös metsäasiassa syntyy neuvotteluissa parlamentin, neuvoston ja komission välillä.

Kainuun syyskauden puukauppa on Rahkon mukaan käynnistynyt hyvällä sykkeellä lomien jälkeen. Tammi-elokuun ostomäärä, 823 000 kuutiota, on Kainuussa hieman jäljessä viimevuotisesta.

– Markkinahakkuita on tehty hyvin vilkkaasti. Kuluvan vuoden tammi-heinäkuun hakkuumäärä yksityismetsissä oli kasvanut 11 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tämä yhdessä puun tuonnin supistumisen kanssa antaa hyvät näkymät loppuvuoden puukaupalle.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan havutukeista on edelleen parhaiten kysyntää. Melko runsaiden sateiden takia kovan maan kohteet ovat halutuimpia myös harvennushakkuuleimikoissa, joissa on myös puusta ostajien kesken kilpailua.

Äänekosken uuden sellutehtaan käynnistyminen näkyy paikoitellen kuitupuun kysynnän vilkastumisena, mutta kokonaisuutena kuidun ylitarjonta ei Rahkon mukaan ole juurikaan hellittänyt.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti