REFRRER:path /

Halonen harmissaan – ei kommentoi jatkotoimia

Marjukka Väisänen/Arkisto
Sotkamon irtisanottu hallintojohtaja Paula Halonen olisi omasta mielestään ollut vaalikelpoinen. Keskusvaalilautakunta kuitenkin hylkäsi hänen ehdokkuutensa.

Marjukka Väisänen

Sotkamon irtisanottu hallintojohtaja, varatuomari Paula Halonen on harmissaan Sotkamon keskusvaalilautakunnan päätöksestä hylätä hänen kuntavaaliehdokkuutensa.

Hän on omasta mielestään vaalikelpoinen, kun lautakunta oli täysin päinvastaista mieltä. Siihen Halonen ei vielä ota kantaa, aikooko valittaa päätöksestä.

– Katson aikanaan. En ole vielä saanut keskusvaalilautakunnan viimeisimmän kokouksen pöytäkirjaotetta ja lopullisia perusteluja.

Halonen oli tyrkyllä sitoutumattomana perussuomalaisten listalle.


Sotkamon kunnanvaltuuston irtisanoma Halonen sai kunnanjohtaja Mika Kilpeläiseltä

30. tammikuuta kirjallisen irtisanomispäätöksen, jonka mukaan Halosen työsuhde päättyy 27. maaliskuuta. Halonen on valittanut kunnanvaltuuston päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen helmikuun loppupuolella.

Kuntalain pykälässä 34, jossa rajoitetaan vaalikelpoisuutta valtuustoon, todetaan muun muassa, että vaalikelpoinen valtuustoon ei ole ”kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä”.

Palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa. Uusi valtuustokausi alkaa kesäkuun alussa.

Halonen painottaa sitä, että hänen virkasuhteensa Sotkamon kuntaan päättyy 27. maaliskuuta. Jos oikeus aikanaan kumoaa irtisanomispäätöksen, virkasuhde palautuu.

– Verbit ovat tärkeitä: nyt virkasuhde päättyy ja jos oikeus kumoaa päätöksen, virkasuhde palautuu. Tämä jäi keskusvaalilautakunnalta huomiotta.

Keskusvaalilautakunnan mukaan Halosen virkasuhteen päättymistä ei ole valituksen takia vielä ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä, eikä lautakunta valituksen vireillä ollessa voi varmuudella todeta, että Halosen virkasuhde päättyy ennen uuden valtuustokauden alku 1. kesäkuuta.

Lautakunta kysyi varmistavaa ohjeistusta Halosen kelpoisuustulkintaan muun muassa oikeusministeriöstä ja kuntaliiton lakiyksikön asiantuntijoita.

Halosen mukaan täysin samanlaisista tapauksista kuin nyt Sotkamossa esille noussut vaalikelpoisuusasia ei oikeustapauksia ole.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti