REFRRER:path /

Hammaslabralla töitä enemmän kuin ehtii tehdä

Kajaanissa olisi tilaa ja tarvetta uudelle hammaslaboratoriolle.

Myynnissä ollut laboratorio ei käynyt kuitenkaan kaupaksi. Sote-kuntayhtymää palveleva labra venyttää nyt päiväänsä.

Teijo Määttänen
Koskihammas Ky:n erikoishammasteknikon Kari Nukarisen mukaan toimitusajat ovat pidentyneet jonkin verran työpäivien venyttämisestä huolimatta.

Hannu Mustonen

Kajaanissa olisi tilaa ja tarvetta uudelle hammaslaboratoriolle. Uutta yrittäjää kaipaa niin sote-kuntayhtymä kuin yrittäjäporraskin.

Sote-kuntayhtymän johtavan hammaslääkärin Mikko Neuvosen mukaan Kainuun tilanne ei ole nyt oikein hyvä, sillä tänä vuonna lopetti yksi Kajaanissa toiminut hammaslaboratorio.

Nyt koko kaupungissa on käytännössä vain yksi hammaslabra, joka tekee hammasteknisiä töitä tarpeeksi laajasti laidasta laitaan ja hoitaa potilaita hammaslääkärin lähetteellä.

Tilanne tuntuu hammaslaboratorio Koskihammas Ky:n arjessa. Kahden erikoishammasteknikon ja yhden hammaslaborantin iskujoukko on tehnyt töitä viime toukokuusta lähtien niin paljon kuin sielu sietää.

– Välillä ollaan tosi tupella. Kurssikavereille olen jakanut töitä ympäri Suomea, erikoishammasteknikko Kari Nukarinen kertoo.

Työpäivien venyttämisestä huolimatta toimitusajat ovat pidentyneet jonkin verran. Laboratoriopuutostilan vuoksi sote-kuntayhtymä on ottanut palvelua myös Oulusta ja Kuopiosta.

Neuvonen ei pidä tilannetta kovin suurena ongelmana, sillä toiminta menettelee tämänhetkisillä eväillä. Muualla maakunnassa sote-kuntayhtymällä on käytettävissään palveluja Suomussalmella (hammaslaboratorio) ja Kuhmossa (erikoishammasteknikko).

– Kyllä se näinkin luottaa. On pärjätty, Neuvonen toteaa töiden ruuhkautumisesta huolimatta.

Hän näkee kuitenkin selkeän sauman uudelle yrittäjälle. Sama näkemys on Nukarisella sekä Kajaanissa toimivan hammaslaboratorio T. Kasurinen Ky:n erikoishammasteknikolla Timo Kasurisella, joka on erikoistunut suoraan ilman lähetteitä tuleviin asiakkaisiin.

Nukarisen mukaan tilanne oli balanssissa, kun lähetteitä otti kaksi hammaslaboratoriota. Tällä hetkellä Kajaaniin ja Kainuuseen ei ole kuitenkaan tulijoita, minkä todisti se, ettei myynnissä olleelle hammaslaboratoriolle löytynyt ostajaa ja työnsä päättänyt yrittäjä joutui purkamaan sen pois.

– Tällä hetkellä on työvoimapula. Kaikki työllistyvät Tampereen alapuolelle, Nukarinen kuvaa hammasteknikkojen vientiä.

Hän aprikoi myös, että käsityöhön perustuvan alan vetovoima saattaa olla vähissä nuorten keskuudessa.

Joka tapauksessa Nukarinen on huolissaan alan koulutuksesta, joka elää tällä hetkellä välivaihetta.

Pääkaupunkiseudulla toimiva ammattikorkeakoulu Metropolia luopui hammasteknikkojen koulutuksesta viime vuoden syksyn toimilupahakemuksessaan. Keskeiseksi syyksi koulu nimesi koulutusvastuiden korkeat kustannukset suhteessa uudistuneen rahoitusmallin tuottamiin tuloihin.

Metropolian mukaan nykyiset koulutukset viedään päätökseen opetussuunnitelmien mukaisesti. Koulu on tällä hetkellä ainoa hammasteknikkojen kouluttaja.

Turun ammattikorkeakoululle on jo myönnetty toimilupa hammastekniikan koulutusohjelman aloittamiseksi. Ensimmäiset opiskelijat on tarkoitus ottaa sisään ensi vuoden syksyllä. Koulutus kestää ainakin 3,5 vuotta.

Nukarisen mukaan uusia hammasteknikkoja pitää saada sassiin ja runsaasti, sillä Kainuussakin eläköityy alan osaajia viiden seuraavan vuoden aikana.

Neuvosen mukaan sote-yhtymä ei harkitse omia hammasteknikkoja, sillä varustautuminen olisi kallista eivätkä pelkät sote-työt riittäisi kannattavaan toimintaan.

Välillä ollaan tosi
tupella. Kurssikave-
reille olen jakanut
töitä ympäri Suomea.

Kari Nukarinen

Koskihammas Ky

Mikä

Hammasteknikko

Hammasteknikko valmistaa erilaisia hammasproteeseja yhteistyössä hammaslääkärin kanssa, jolloin hammaslääkäri vastaa työstä potilaalle.

Viiden vuoden työskentelyn jälkeen hammasteknikko voi valmistua lisäkoulutuksella erikoishammasteknikoksi, joka voi valmistaa irrotettavia kokoproteeseja täysin hampaattomaan terveeseen suuhun suoraan potilaalle.

Erikoishammasteknikolla
on oikeus toimia itsenäisenä yrittäjänä omalla vastaanotollaan ilman hammaslääkärin lähetettä.

Hammasteknisellä alalla työskentelee noin 1 100 suomalaista. Hammasteknikkoja on noin 850, joista vajaat 400 on lisäkouluttautunut erikoishammasteknikoiksi.

Hammaslaboratorioita
on 435, joista erikoishammasteknikon vastaanottoja on vähän alle 200.

Hammaslaboratoriot ovat lähes kokonaan yksityisessä omistuksessa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti