REFRRER:path /

Luonto

Luonto-aiheessa kerromme luontoon liittyvistä asioista monipuolisesti. Kainuun luonnonmaisemaa värittävät metsät, vesistöt, vaarat ja suot. Metsistämme löytyy valtava määrä erilaisia luonnonantimia, kuten marjoja, riistaa ja kalaa. Kainuulaiseen luontoon kuuluvat oleellisesti myös suurpedot.

« »

Hossa on nyt kansallispuisto

Tärkein peruste: Suomussalmi on ollut merkittävä Suomen itsenäisyydelle

Juha Neuvonen
Hossan kansallispuistossa on mm. kome värikallio.

Jukka Keränen

Hossasta tulee Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Suomen uusin kansallispuisto.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen julkisti esityksen torstaina Helsingissä. Kansallispuiston perustaminen Hossan, Moilasenvaaran ja Kuusamon Julman-Ölkyn alueelle yksi hallituksen kärkihanke. Toisena vaihtoehtona kansallispuistoksi olleesta Porkkalasta tulee luonnonsuojelualue.

– Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi Suomen kansallispuistoverkostoomme lisätään upea Hossan alue, joka kunnioittaa suomussalmelaisten työtä Suomen itsenäistymisen ja sen säilyttämisen hyväksi, Tiilikainen sanoo

Juhlavuoden kansallispuiston tärkein valintaperuste oli, että alue tai puiston sijaintipaikka on ollut merkittävä Suomen itsenäistymisprosessin ja itsenäisyyden säilyttämisen näkökulmasta.

Valintaan vaikutti myös paikallinen yksimielisyys kansallispuiston perustamisesta ja laaja sitoutuminen puiston luonnonsuojelutavoitteisiin ja sen myötä luonnon käytön rajoittamiseen. Yksi valintaperuste oli myös se, että kansallispuisto tulee edistämään alueen ennestään runsasta virkistys- ja retkeilykäyttöä ja siihen perustuvaa yritystoimintaa, millä on suuri merkitys alueen taloudelle ja työllisyydelle.

Suunnitellun kansallispuiston pinta-ala on noin 11 000 hehtaaria. Valtio omistaa alueet, ja ne kuuluvat Natura 2000 -ohjelmaan. Kansallispuiston ydin on noin 9 000 hehtaarin laajuinen Hossan retkeilyalue, joka on myös osa Kalevalapuistoa sekä Fennoskandian vihreää vyöhykettä.

– Tämä meidän mielestämme erittäin onnistunut päätös. Hossa täyttää kaikki kansallispuiston vaatimukset, tiedotustilaisuudessa mukana ollut kunnan edustaja, tekninen johtaja Antti Westersund totesi.

Hossan aluetta kirjovat niin kalevalaiset harjukankaat hongikkoineen kuin myös kirkasvetiset pikkujoet ja järvet, suppalammet ja suopainanteet. Luonnon yleisilme on karu ja valoisa. Moilasenvaara puolestaan on täydellinen vastakohta Hossalle. Se on hämyisten aarnimetsien valtakuntaa, jolle maassa makaavat liekopuut ja runsas kääpälajisto antavat erityisen luonnonsuojeluarvon.

Julma-Ölkyn kanjonijärvi on visuaalisesti vaikuttavin yksittäinen luonnon monumentti. Pystysuoraan kallioseinämään ammoisina aikoina raapustetut ihmis- ja eläinhahmoja kuvaavat Värikalliot ovat puolestaan vaikuttava dokumentti ihmisen ja luonnon pitkäaikaisesta yhteiselosta alueella.

Ympäristöministeriö ryhtyy valmistelemaan lakiesitystä Hossan kansallispuistosta vielä tänä keväänä. Tässä yhteydessä selvitetään ja päätetään muun muassa kansallispuiston lopullisesta nimestä ja rajauksesta.

Tiedotustilaisuudessa Metsähallituksen Rauno Väisänen lupasi Hossan olosuhteisiin pikaisia parannuksia.

– Kansallispuistobrändi tuo Kainuun matkailuun isoja mahdollisuuksia, hän sanoi.

Porkkalan valtion omistamille alueille perustetaan luonnonsuojelualue valtioneuvoston asetuksella. Se käsittäisi Kirkkonummen ja Inkoon saaristojen Natura-alueiden maa- ja vesialueiden lisäksi myös avomeren yleisten vesien matalikoita, joilla on runsaita sinisimpukka- ja punaleväesiintymiä.

Tietoja matalikoiden vedenalaisesta luonnosta tullaan täydentämään. Myös alueen opastusta ja muuta palveluvarustusta parannetaan valtion alueilla. Lisäksi laaditaan eri yhteistyötahojen kanssa selvitys Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon rannikko-, saaristo- ja merialueiden suojelusta ja kehittämisestä eri tavoitteiden yhteensovittamiseksi sekä virkistyspalvelujen tuottamiseen liittyvän yhteistyön järjestämiseksi.

Hallitusohjelmassa on varauduttu yhden kansallispuiston perustamiseen ja hallitusneuvotteluissa kärkihankerahoituksesta päätetty sen mukaisesi. Varattu kärkihankeraha riittää siten yhden uuden kansallispuiston perustamiseen. Itsenäisyyden juhlavuoden kansallispuistohankkeelle on varattu 3 miljoonaa euroa, josta arviolta noin 2,5 miljoonaa käytetään Hossan kansallispuiston saattamiseen juhlakuntoon kesän 2017 avajaisiin mennessä.

Kansallispuistohankkeelle varatusta määrärahasta arviolta noin 0,5 miljoonaa kohdennetaan Porkkalassa suunniteltuihin toimiin. Rahojen kohdentaminen tarkentuu jatkosuunnittelussa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »