REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Hovioikeus hylkäsi syytteet kuolemantuottamuksesta Talvivaarassa

Talvivaara huhtikuussa 2012.

Jukka Keränen

Rovaniemen hovioikeus on maanantaina antamallaan tuomiolla hylännyt Talvivaara Sotkamo Oy:n osastopäällikköä ja käyttöpäällikköä kohtaan esitetyt syytteet kuolemantuottamuksesta.

Työntekijä menehtyi rikkivuoto-onnettomuudessa Talvivaaran kaivosalueella 15.3.2012.

Osastopäällikkö ja käyttöpäällikkö tuomittiin kuitenkin sakkorangaistuksiin työsuojelurikoksesta. Osastopäällikkö sai 1 800 euron ja käyttöpäällikkö 1 160 euron sakot.

Talvivaaran kaivosalueella oli alkuvuodesta 2012 ollut rikkivetyvuotoja.


Turmapäivänä yksi Talvivaaran työntekijä sai näytteenottokierroksella suuren annoksen rikkivetyä ja menehtyi siihen. Kainuun käräjäoikeus oli tuominnut osasto- ja käyttöpäällikön paitsi työsuojelurikoksesta myös kuolemantuottamuksesta.

Työsuojelurikoksessa oli kysymys siitä, että kaivosalueella ei ollut riittävän tehokkaasti eristetty vaarallisia alueita, rikkivetyvuodoista ei ollut tarpeeksi tehokkaasti tiedotettu eikä henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä ollut riittävästi valvottu.

Hovioikeus oli työsuojelurikoksesta käräjäoikeuden kanssa samaa mieltä, mutta hylkäsi syytteen kuolemantuottamuksesta. 15.3.2012 tapahtunut rikkivetyvuoto johtui eri syystä kuin aikaisemmat. Hovioikeuden mukaan se oli yllättävä, äkillinen ja ennalta-arvaamaton.

Oikeus katsoi, että surmansa saanut henkilö oli kokenut työntekijä ja tietoinen sekä vaarasta että suojavälineiden käytöstä. Jostain syystä hän ei ollut niitä käyttänyt.

Kuolemaan johtanut onnettomuus olisi todennäköisesti tapahtunut siitä riippumatta, ovatko osastopäällikkö ja käyttöpäällikkö toimineet huolellisesti.

Hovioikeus äänesti ratkaisusta. Yksi hovioikeuden kolmesta tuomarista olisi pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen.

Edit: Juttua täydennetty kello 12.38

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »