REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Hyvä loppuvuosi helpottaa rahaneuvotteluja

Valtio ei pääomita Terrafamen emoyhtiötä tällä erää koko 100 miljoonalla eurolla, joka on varattu.Ylimääräisiä juoksutuksia ei ole tulossa tänä vuonna.

Valtion kaivosyhtiö Terrafame Oy:n johto esitteli torstaina yhtiön loka – joulukuun saavutuksia Sotkamossa mielissään.


Lue lisää aiheesta

« »