REFRRER:path /
Susanna Kinnunen
Kultuurialan opiskelijat Aatu Haaranen, Heidi Karppinen ja Taru Koskelo ovat toimineet jo pitempään Nuori Yrittäjyys -yrityksessä. Kertyneen kokemuksen pohjalta he näkevät, että YritysAmis on uudistusaskel oikeaan suuntaan.

Irti pulpetista ja työstä kiinni jo opiskellessa

Kainuun ammattiopisto ottaa käyttöön AmisYritys-opetustavan.

Oppiminen noudattelee entistä enemmän työelämän prosesseja. Opettaja muuttuu luennoitsijasta työnjohtajaksi ja sparraajaksi.

Hannu Mustonen

Työ tekijäänsä opettaa. Tähän vanhaan viisauteen nojaa Kainuun ammattiopisto, kun se ottaa kolmella opintoalalla käyttöön AmisYritys-opetustavan.

Opetustavan sisään ajava kaksivuotinen hanke alkoi vuoden alusta valmistautumisvaiheella, jonka jälkeen ensimmäiset opiskelijat astuvat upouuteen YritysAmikseen ensi syksynä.

Aluksi opetustapa tarttuu viiteen osaamisalaan, kun luonnonvara-alalla otetaan käyttöön PuutarhaAmis, liiketalouden alalla PisnesAmis ja kulttuurialalla SisustamoAmis, PeliAmis ja MediaAmis.

Kahdessa vuodessa uudistus valtaa opintoalojen kaikki osaamisalat ja mukana voi seurata muitakin ammattiopiston opintoaloja, jos uusi opetustapa arvioidaan niille sopivaksi.

YritysAmiksessa oppiminen noudattelee entistä enemmän työelämän prosesseja lähtien siitä, että pulpettirivistöt siirtyvät historian hämärään ja oppimisympäristöt muuntuvat enemmän yritysten kaltaisiksi. Luokkatiloista tulee säkkituolitettuja ideointipajoja ja esimerkiksi PisnesAmis valjastaa kahvilan myös kauppakäyttöön.

Ennen kaikkea oppi tarttuu ryhmissä ja projekteissa työskentelemisen kautta. Kun esimerkiksi MediaAmiksen opiskelija saa tehtäväkseen esitemateriaalin laadinnan, hän asettuu työryhmään ja saa työlleen määräajan.

Monivaiheisen suunnittelun ja toteutuksen myötä opetussuunnitelmaan kirjatut opit iskostuvat tekemisen kautta. Yhden urakan aikana osaaminen karttuu ideoinnista sommitteluun, kuvankäsittelyyn ja paljon muuhun, varsinkin kun opiskelijat vaihtelevat työrooleja. Teoria ja käytäntö yhdistyvät entistä paremmin.

Kaikki lähtee henkilökohtaisesta opetussuunnitelmasta, joka huomioi opiskelijalla jo olevan osaamisen ja hänelle parhaiten sopivan opiskelutavan. Oppia ei vain kaadeta luokkaan, vaan jokaisen opiskelijan tietotaidot ja edistyminen huomioidaan erikseen ja uutta oppia annostellaan tarpeen mukaan.

Opiskeluun sisältyy edelleen myös perinteisempää teoriaopetusta, mutta yhteisen opetustilaopetuksen ja itsenäisemmän verkko-opiskelun määrä vaihtelee sen mukaan, mikä sopii opiskelijalle.

YritysAmis ei kouluta suoraan yrittäjiä eikä se ole markkinoista kilpaileva yritys, mutta se antaa entistä paremmat valmiudet työelämään ja yrittäjyyteen. Käytännössä se madaltaa opiskelun ja työelämän välistä kynnystä.

Kynnys työelämään madaltuu senkin kautta, että YritysAmiksen työprojekteihin on tarkoitus hankkia oikeita yrityskumppaneita. Yrittäjyydestä innostuvat opiskelijat voivat perustaa Nuori Yrittäjyys -yrityksiä, jollaisia toimii jo ennestään 65 kappaletta.

Opettajan rooli muuttuu isolla kädellä. Hän ei ole enää luennoitsija, vaan opiskelijoiden työnjohtaja, ohjaaja ja sparraaja.

Jokainen opiskelija saa omaohjaajan, joka seuraa, ohjaa ja arvioi opiskelijan edistymistä. Hän varmistaa tukena ja turvana, että opiskelija saavuttaa opetussuunnitelmassa määritellyt tiedot ja taidot.

Kun opiskelija voi opiskella omalla tavallaan kykyjensä mukaan, hän voi suoriutua opinnoista kolmen vuoden enimmäisaikaa lyhyemmässä ajassa.

– Periaatteessa kaikki muuttuu. Oppilaista tulee tähtiä, kulttuurialan opettaja Marko Karvonen kiteyttää muutosta, jota on verrattu uudistuksena jopa siihen, kun Suomessa siirtyi peruskoulujärjestelmään.

”Periaatteessa
kaikki muuttuu.
Oppilaista
tulee tähtiä.”

Marko Karvonen

Opettaja, kulttuuriala

Kohti hyvän mielen ammattikoulua

YritysAmiksen koulutusjohtaja Maarit Tartia-Kallio uskoo vahvasti, että uusi opetustapa lisää opiskelijoiden sekä työntekijöiden viihtyisyyttä ja tuloksena on hyvän mielen koulu.

Hän on nähnyt jo Nuori Yrittäjyys -yritysten kautta, kuinka tavoitteellinen omatoimisuus motivoi positiivisella tavalla uuden omaksumiseen ja uusiin saavutuksiin. Työ kiittää ja innostaa tekijäänsä.

– Itsetunto nousee varmasti kaikilla, liiketalouden koulutuspäällikkö Urpo Kovalainen näkee, kun hän katsoo opetustapaa, joka on omiaan suomaan onnistumisen iloja ja jossa huomioidaan jokaisen opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet.

Luonnonvara-alan koulutuspäällikkö Leena Karjalainen uskoo, että YritysAmiksesta tulee Kainuun ammattiopistolle ihan valtakunnallinen vetovoimatekijä.

Hän näkee uudistuksen taustalla myös säästötavoitteen. Tavoitteisiinhan kuuluu muun muassa se, että siirtyminen koulutuksesta työelämään nopeutuu.

YritysAmis on kuitenkin malli, jolla uudistus toteutuu opetuksen ja opiskelun laadusta tinkimättä. Karjalaisen mielestä uusi opetustapa on omiaan jopa parantamaan laatua, kun kaikki osapuolet saavat sytykkeeksi uudenlaista motivointia.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommenttiMikä?

YritysAmis

Kainuun ammattiopisto ottaa käyttöön AmisYritys-opetustavan.

Ensi syksystä lähtien uudella opetustavalla voi opiskella kolmella opintoalalla, jotka muodostavat YritysAmiksen.

PuutarhaAmis
luonnonvara-alalle: puutarhatalouden perustutkinto, kukka- ja puutarhakaupan osaamisala.

PisnesAmis
liiketalouden alalle: liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala.

SisustamoAmis
kulttuurialalle: käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, tilasisustus.

PeliAmis
ja MediaAmis kulttuurialalle: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, av-viestinnän osaamisala.

Kahdessa vuodessa opetustapa leviää opintoalojen kaikille osaamisaloille.

Opinnoista voi suoriutua kolmen vuoden enimmäisaikaa lyhyemmässä ajassa.

YritysAmis
on Kainuun ammattiopiston vastaus siihen, että kaikkien ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmat uudistuvat elokuun alussa.

Opintoviikoista siirrytään osaamispisteisiin, ja painopiste siirtyy opettaja- ja ainekeskeisyydestä entistä tarkemmin opiskelijan osaamiseen ja sen kartuttamiseen.