REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Jari Natunen: Sijoitukset järjettömiä

Juha Neuvonen/arkisto
Jari Natunen, biokemisti, FT, on tuttu henkilö monesta Talvivaara- ja Terrafame-tilaisuudesta.
Vesiluonnon puolesta ry:n puheenjohtaja, biokemisti, FT Jari Natunen painottaa, että valtion ja yksityiset sijoitukset Terrafamen tuotantoon ovat kestämättömiä ja järjettömiä.

Natusen mukaan vedenpuhdistus ei ole hallinnassa, kun yhtiö vaatii oikeudessa olevaan lupaan nähden kaksinkertaisia päästökiintiöitä, mukaan lukien kiintiöitä laskea aikaisempien päästöjen kerrostamien latvavesien järvien kautta.

– Bioliuotusmenetelmä ei ole merkittävästi kehittynyt, eikä 30 000 tonnin tuotantoon päästäne nykyisellä tekniikalla ja luvalla. Nykyinen Kuusilammen louhos riittää halutulla tuotantotasolla vain noin 10 vuodeksi. Kolmisopen louhoksen avaaminen vaatii todennäköisesti oman YVA-arvion sekä ympäristöluvan, joiden laillinen toteuttaminen on vielä nykyistä hanketta haastavampi.

Natusen mielestä erheelliseen ja puutteelliseen tietoon perustuvat investoinnit ovat riski vapaakauppasopimusten suhteen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »