REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Juha Neuvonen/arkisto
Terrafame Oy jätti elokuun lopussa 2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksen, joka koskee Sotkamon kaivoksen ja metallitehtaan toimintaa. Hakemus kattaa nykyisen toiminnan ja sisältää uusia rakennettavia alueita sekä osittaisen kapasiteetin noston.

Kainuun ely: Terrafame ei sisällyttänyt vaarallisen jätteen kaatopaikkaa riittävästi YVA-menettelyyn

Kainuun ely-keskuksen mukaan pohjavesien tarkkailua on parannettava taustapitoisuuksien selvittämiseksi. Uusille alueille on hyvä asentaa uusia pohjavesiputkia.

Kainuun ely-keskus katsoo, että Terrafame ei ole sisällyttänyt välivarastoitujen vesienkäsittelysakkojen luokitukseltaan


Lue lisää aiheesta

« »