REFRRER:path /
Pertti Granqvist/Arkisto
Uraanin talteenottoon käytettävä laitos on rakennettu Terrafame Oy:n teollisuusalueelle vuosina 2012–2013, tarvittavat laiteasennukset on tehty ja teknisesti laitos on pienten viimeistelytöiden jälkeen valmis käyttöön otettavaksi vuoden 2019 aikana.

Kainuun liitto vilkuttaa vihreää uraanin talteenotolle

Entisellä Talvivaaran kaivosalueella on jo lähes valmis uraanilaitos, joka voisikäynnistyä 2019.

Kainuun liitto kannattaa uraanin talteenottoa Terrafamen kaivoksella Sotkamossa, jos liitossa valmisteltu lausuntoluonnos