REFRRER:path /
Antti Hyvärinen/arkisto
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan Raili Myllylän mukaan valinnanvapauspilotoinnilla olisi positiivisia vaikutuksia.

Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmä kannattaa valinnanvapauspilotointia

Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmä hakisi valinnanvapauskokeilua.

Lari Seppinen

Kainuun soten hallitus päättää ensi viikolla, hakeeko se sote-valinnanvapauspilotointia.

Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmä pohti asiaa eilen kokouksessa ja tuli siihen tulokseen, että sitä kannattaa hakea.

– Se olisi hyvä, niin pääsisimme heti eturiviin asiassa, Kainuun soten kuntayhtymän puheenjohtaja Raili Myllylä kommentoi.

Myllylän

mukaan hankkeen taloudellinen merkitys olisi myös keskeinen. Valtio on varannut 100 miljoonaa euroa piloteille, jolloin olisi mahdollista vahvistaa myös resursseja.

Valinnanvapauskokeilun pilotointia voi hakea vasta sitten, kun tarvittavat lait ovat tulleet voimaan. Myllylä sanoo, että lait vaikuttavat siihen, miten pilotointi käytännössä tapahtuu.

– Asiakasseteleillä lähdemme liikkeelle.

Uusien lakipäätöksien ja niiden voimaantulon tarkkaa päivämäärää ei tiedä Myllylän mukaan todennäköisesti vielä kukaan. Soten valmistus on vielä perustuslakivaliokunnassa.

Ensi viikolta on odotuksissa jonkinlaisia päätöksiä. Eduskunnan käsiteltäväksi asia menee syyskaudella.

– Itse en ainakaan tiedä, milloin lait valmistuvat.

Lait vaikuttavat myös siihen, pilotoisiko Kainuun sote valinnanvapauskokeilua yhtiöittämällä vai jollakin muulla tavalla.

Ohjausryhmän käymässä keskustelussa on noussut aikaisemmin esiin, voisiko joitakin asioita pilotoida ilman yhtiöittämistä.

Muita ohjausryhmän aikaisemmin käymien keskustelujen keskeisiä asioita ovat olleet pilotoinnin tuottama lisäarvo ja siihen varatut resurssit.

Lisäksi keskustelua ovat herättäneet henkilöstöjärjestöt, jotka eivät kannata Kainuun hakeutumista valinnanvapauden pilotointiin. Pilotointia puoltavaksi tekijäksi on noussut se, että Kainuu on uudistustyön etulinjassa.

Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Timo Korhonen kertoi aikaisemmin huhtikuun alussa, että Kainuun on oltava valmiina pilottikuviossa.

Korhosen mielestä pelko sote-valinnanvapauden vaikutuksista on käännettävä viisaasti tehtäviksi ratkaisuiksi, jotka eivät johda palvelujen keskittämiseen.

Valinnanvapauspilotin pitäisi kattaa lähtökohtaisesti vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä. Tavoitteena olisi koko maakunnan laajuinen kattavuus, mutta poikkeustapauksissa riittäisi 50 prosenttia maakunnan väestöstä.

Tarkoituksena on, että hallitus päättää pilottimaakunnat siten, että pilotit alkavat vuoden 2018 alussa ja ovat käytännössä toiminnassa saman vuoden syyskuussa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti