REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Kaivosalueella merkkejä pohjaveden pilaantumisesta

Ely-keskus pyytää selvityksiä, koska ympäristönsuojelulakia rikotaan.

Pertti Granqvist/arkisto
Kortelammen patoaltaan eteläpuolisessa pisteessä on merkkejä pohjaveden paikallisesta pilaantumisesta.

Tanja Nuotio

Kainuun ely-keskus pyytää Terrafamea arvioimaan tehdasalueen pohjaveden pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen.

– Meillä on tiedossa kaivosalueen pohjavesien tila. Seurantatietojen perusteella on merkkejä muutoksista pohjaveden tilassa. Akuuttia kiirettä selvityksillä ei kuitenkaan ole, yksikön päällikkö Sari Myllyoja Kainuun ely-keskuksesta toteaa.

Pohjavesiseurannan perusteella muutoksia on tapahtunut varsinkin tehdasalueen kolmessa putkessa, joissa muun muassa nikkelipitoisuus on kohonnut.

Putket ovat näytteidenottoa varten asennettuja pohjavesiputkia.

Ely-keskuksen mukaan tehdasalueen ja ensimmäisen vaiheen liuotusalueen lähellä olevien havaintopisteiden pohjavedessä ja Kortelammen patoaltaan eteläpuolisessa pisteessä on merkkejä pohjaveden paikallisesta pilaantumisesta.

– Näin ollen ympäristönsuojelulain mukaista päästökieltoa rikotaan alueella, Myllyoja sanoo.

Pohjavesi on maanpinnan alapuolisista vesistä maaveden alapuolella sijaitsevaa vettä.

Terrafamen on arvioitava pilaantumisen lisäksi pohjaveden puhdistustarve, joka sisältää arvion terveyteen ja luontoon kohdistuvista riskeistä.

Sari Myllyoja muistuttaa, että Terrafamen pohjavesiseurannasta on tehty vuosiraportit joka vuosi. Viimeisin raportti on keväältä 2015 ja se koskee vuoden 2014 tarkkailutietoja.

Terrafamen on toimitettava ensin aikatauluarvio pohjavesiselvitysten etenemisestä ely-keskukselle 31.3. mennessä.

Kaivosyhtiön on toimitettava varsinainen selvitys 30.11. mennessä.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »