REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Pertti Granqvist
Tutkija Kirsti Leinonen (oik) ja tohtori Esther Takaluoma ottavat vesinäytteitä Kivijärvelle ankkuroidulla lautalla.

Kaivosvesien vaikutusten mittaamiseen ja kunnostamiseen kehitetty malleja laajassa tutkimuksessa

Talvivaaran pilaama Kivijärvi toiminut testipaikkana.

Talvivaaran alapuolisella Kivijärvellä on kehitetty laajassa yhteistyöhankkeessa kaivosvesien leviämistä ja vaikutuksia kuvaavia


Lue lisää aiheesta

« »