REFRRER:path /
Mondo Minerals -yhtiön kaivospiirit Jormualla ja Mieslahdessa.

Kajaanin kaupunki odottaa Mondolta lisäselvityksiä

Kajaanin kaupunki ei puolla Mondo Mineralsin jatkoaikahakemusta Tyynelän kaivosluvalle, koska yhtiö ei ole tehnyt Tukesin