REFRRER:path /

Kajaanin kouluille kouluruoan diplomit

Kaikille Kajaanin kaupungin perusopetuksen yksiköille on myönnetty tunnustuksena Kouluruokadiplomit.

Ne on annettu ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä.

Diplomikouluissa huolehditaan siitä, että kouluruokailussa toteutuvat sille asetetut ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteet.

Diplomin myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.

Yhtä kattavasti koko kunnan tai kaupungin suorittamia diplomeita on vain muutamalla pienemmällä kunnalla Suomessa, joten siinä mielessä suoritus on erinomainen esimerkki valtakunnallisesti.

Kainuussa yhteensä 17 koulua on suorittanut Kouluruokadiplomin, koko Suomessa diplomeita on tällä hetkellä noin 180 koululla.

Koulu voi ansaita diplomin, mikäli kouluruokailussa toteutuu ruokailutilannetta mittaava hyvien käytäntöjen kriteeristö.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti