REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

”Lähijärvien kunnostuksella ei ole välitön kiire”

Ville-Petteri Määttä/arkisto
alvivaara hätäkalkitsi Kivijärveä vuoden 2013 kipsisakka-altaan vuodon jälkeen.
Sotkamon kunnan ympäristötekninen lautakunta jätti Kainuun ely-keskukselle lausunnon, jonka mukaan Talvivaaran lähijärvien kunnostamisella ei ole välitöntä kiirettä.

Tämä sen takia, koska Talvivaaran ympäristö- ja vesitalouslupa-asioita on tällä hetkellä vireillä tai valituksen alla.

Lautakunnan mukaan olisi myös tärkeää, että järviin kohdistuva ulkopuolinen ympäristökuormitus olisi vähimmillään ennen kunnostustoimien aloittamista, koska kunnostuksista mahdollisesti syntyvät lisävedet huonontaisivat tilannetta entisestään.

Edelleen lautakunnan mukaan on tärkeää pitää huoli, että kunnostuksen lykkääminen ei aiheuta lisähaittoja.

Lautakunta pitää tärkeänä, että Salminen, Kalliojärvi ja Kivijärvi kunnostetaan tilaan, jossa ne olivat ennen kaivostoiminnan alkamista.

Kainuun ely-keskus on käynnistänyt ympäristösuojelulain mukaisen menettelyn Talvivaaran lähijärvien kunnostamiseksi.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »