REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Juha Neuvonen/Arkisto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Terrafame Oy:lle ympäristöluvan vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamiseen geotuubikentille. Avi ei kuitenkaan myöntänyt lupaa sakkojen sijoittamiseen maapohjaiseen Urkin altaaseen.

Lankinen: Avi on tehnyt tarkkaa työtä

Terrafame Oy ei saanut lupaa koko sivukivialueelle, eikä lupaa sakkojen sijoittamiseen maapohjaiseen altaaseen tullut.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin kaivosvastaava Antti Lankinen kiittelee Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Terrafamea


Lue lisää aiheesta

« »