REFRRER:path /

Luonto

Luonto-aiheessa kerromme luontoon liittyvistä asioista monipuolisesti. Kainuun luonnonmaisemaa värittävät metsät, vesistöt, vaarat ja suot. Metsistämme löytyy valtava määrä erilaisia luonnonantimia, kuten marjoja, riistaa ja kalaa. Kainuulaiseen luontoon kuuluvat oleellisesti myös suurpedot.

« »

Leipimäen hakkuut pienenivät puolella hehtaarilla

Liito-oravahavainnot pienensivät Suomussalmen Leipimäen metsähakkuita reilulla puolella hehtaarilla. Kiisteltyjen hakkuiden kokonaispinta-ala oli alkujaan 14,6 hehtaaria.

Kainuun ely-keskuksen edustaja tarkasti liito-oravahavainnot keskiviikkona. Tarkastuksen jälkeen ely-keskus suositteli reilun puolen hehtaarin alan hakkaamatta jättämistä.

– Noudatamme ely-keskuksen suositusta ja tarkennamme hakkuusuunnitelmaa elyn suosituksen mukaisesti. Tällä menettelyllä varmistamme liito-oravan kulkuyhteydet entistä paremmin, Metsähallitus Metsätalous Oy:n tiimiesimies Heikki Juntunen kertoo yhtiön tiedotteessa.

Hakkuiden alkuperäiset rajaukset olivat ely-keskuksen hyväksymiä. Luontojärjestöt tekivät 15. syyskuuta Kainuun ely-keskukselle vireillepanoaloitteen, jossa vaadittiin hakkuiden keskeyttämistä. Hakkuut keskeytyivät lyhyesti maanantaina ja keskiviikkona luontoaktivistien mentyä työmaa-alueella.


Leipimäen hakkuut valmistuvat tämän viikon aikana.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »