REFRRER:path /

Loiste nostaa siirtohintoja

Nostoa perustellaan investointien nopeuttamisella sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Hintojen nostosta yhtiö saa 2 miljoonaa euroa. Viime talven katkoksista tuli 10 miljoonan kustannukset.

Juha Neuvonen
Siirtohintojen korotukset menevät investointeihin. Viime vuonna yhtiö investoi noin 17 miljoonalla eurolla, ja tänä vuonna se nostaa tason yli 20 miljoonaan euroon.

Maria Kalliokoski,

Antero Komulainen

Loiste Sähköverkko Oy:n siirtohinnat nousevat kesäkuussa keskimäärin viidellä prosentilla. Korotus tuo Loisteelle noin kaksi miljoonaa euroa, jotka se käyttää kokonaan sähköverkon investointeihin.

Se nopeuttaa investointeja, jotta sähkön toimitusvarmuus paranisi. Yhtenä syynä ovat joulu-tammikuussa Kainuussa koetut laajat sähkökatkot, joiden ei haluta toistuvan.

Loisteen siirtohinnat ovat jo olleet maan korkeimpia. Loiste Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Heikki Juntunen sanoo, että hän ymmärtää asiakkaiden harmituksen entuudestaan korkeiden siirtohintojen korotuksesta. Hän sanoo yhtiön kuitenkin olevan puun ja kuoren välissä.

– Tammikuun tilanne vielä näytti sen, mitä tilanne voi olla pahimmillaan, jos verkot eivät ole siinä kunnossa kuin laki edellyttää. Ei ole hyväksyttävää, että asiakkaalla on usean vuorokauden sähkökatkoksia.


Talven tykkylumivaurioista on koitunut Loiste Sähköverkko Oy:lle noin 10 miljoonan euron kustannukset. 8 miljoonaa euroa syntyi sähköverkon korjauksista ja kaksi miljoonaa asiakkaille maksettavista vakiokorvauksista.

Sähkömarkkinalaki tiukentaa sähkökatkosten enimmäispituutta vuoteen 2028 mennessä. Tuolloin esimerkiksi lumikuorma ei saa aiheuttaa asemakaava-alueella yli kuuden tunnin ja muualla yli 36 tunnin katkoksia.

Viime vuonna yhtiö investoi noin 17 miljoonalla eurolla, ja tänä vuonna se nostaa tason yli 20 miljoonaan euroon.

Energiavirasto valvoo siirtohintojen kohtuullisuutta. Vuosina 2012-2015 Loiste Sähköverkko alitti lain salliman siirtotuoton 4,3 miljoonalla eurolla.

Kun investointivauhti on kova, mihin saakka nyt tehtävä korotus riittää?

– Tilannetta arvioidaan vuodessa useasti muutaman vuoden ja kymmenenkin vuoden päähän. Tällä korotustasolla uskotaan päästävän tämä vuosi ja ensi vuottakin hyvän matkaa, Heikki Juntunen sanoo.

Yhtiö aikoo lisätä investointeja edelleen ensi vuonna. Juntusen mukaan sen vaikutus siirtohintoihin arvioidaan myöhemmin.

Hän lisää, että toisaalta investointien määrää ei voi nostaa nopeasti. Nosto edellyttää, että suunnitelmia hankkeista on valmiina aiempaa enemmän ja urakoitsijoilla on mahdollisuudet toteuttaa ne. Monet verkkoyhtiöt investoivat paraikaa paljon, mikä voi vaikeuttaa jopa tiettyjen materiaalien saamista.

Investointiurakka on suuri. Juntunen sanoo, ettei kiivaallakaan tahdilla ole helppo täyttää vaatimuksia kymmenessä vuodessa.

Työ painottuu ”harvaan asuttujen alueiden sähköverkon haarojen päihin”, joissa sähkökatkokset olivat pahimmat. Lisäksi yhtiö viimeistelee kaapelointeja taajamissa, lähiaikoina ainakin Suomussalmen ja Hyrynsalmen kirkonkylien lähistöllä.

Yhtiö myös parantaa verkon automaatiota ja etäohjattavuutta ja siirtää ilmajohtoja metsäisiltä alueilta teiden varsiin.

Siirtohinta

Korotus euroina

Loiste Sähköverkko Oy:n esimerkkilaskelmien mukaan viiden prosentin korotus merkitsee seuraavaa:

Kerrostaloasunto, 2 000 kilovattituntia (kWh)/vuosi: 1,70 euroa kuukaudessa (kk).

Rivi- tai omakotitalo, 5 000 kWh/v: 3,40 euroa/ kk.

Omakotitalo, 18 000 kWh/v: 3,79 euroa/kk.

Perusmaksu muuttuu

Perusmaksujen hintarakenne muuttuu paritaloissa ja rivitalohuoneistossa. Paritalojen perusmaksu on jatkossa sama kuin omakotitaloissa. Rivi- ja kerrostalohuoneistojen perusmaksut yhtenäistyvät.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti