REFRRER:path /

Luonto

Luonto-aiheessa kerromme luontoon liittyvistä asioista monipuolisesti. Kainuun luonnonmaisemaa värittävät metsät, vesistöt, vaarat ja suot. Metsistämme löytyy valtava määrä erilaisia luonnonantimia, kuten marjoja, riistaa ja kalaa. Kainuulaiseen luontoon kuuluvat oleellisesti myös suurpedot.

« »

Luke: Kainuussa 30–35 sutta

LUKE
Susi- ja rajalaumat sekä susiparit tammi-helmikuussa 2016. Vihreät symbolit viittaavat tunnettuihin laumoihin, harmaat rajalaumoihin ja keltaiset pareihin.

Jukka Keränen

Luonnonvarakeskuksen (Luken) arvion mukaan Kainuun alueella liikkuu yhteenä 30–35 sutta.

Valtakunnan rajalla liikkuvien laumojen ja parien yhteisestä lukumäärästä on puolet laskettu kuuluvaksi Suomen kantaan.

Luke laskee, että Suomessa oli vuoden 2016 helmikuun lopussa 200–235 sutta. Kanta-arviossa on otettu huomioon juuri päättyneen kannanhoidollisen metsästyksen saalis ja tieto muutoin kuolleista susista.

– Kanta-arvio ei ole suoraan verrannollinen vuonna 2015 annettuun arvioon susimäärästä, koska vuonna 2015 arvio annettiin ennen kannanhoidollista metsästystä ja nyt metsästyksen jälkeen.

Susikannan koossa tai laumojen määrässä ei kuitenkaan näyttäisi tapahtuneen merkittävää muutosta tarkasteluvuosien välillä, toteaa Luken tutkija Samuli Heikkinen Luken tiedotteessa.

Susikannassa arvioidaan olevan 37–39 laumaa ja lisäksi 16 paria. Noin 15 prosenttia kannasta on yksinään liikkuvia susia.

Laumoista 26–27 ja pareista 14 liikkuu Suomen rajojen sisäpuolella. Itäisen Suomen kannanhoitoalueella arvioidaan olevan 105–120 sutta, läntisellä kannanhoitoalueella 90–105 ja poronhoitoalueella 5–10.

Vuonna 2015 tammikuussa ennen kannanhoidollista metsästystä Luke arvioi susikannan kooksi 220–245 sutta.

Poronhoitoalueella Kainuussa liikkuu 5-6 sutta. Poronhoitoalueella on pääasiassa havaintoja yksittäisistä susista, mutta myös kahdesta parista Suomussalmella, jotka asustavat Venäjän rajan molemmin puolin. Poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella liikkuu yhteensä noin 22-27 sutta.

Alueella on havaintoja viidestä laumasta. Lisäksii varmistettuja parihavaintoja on tehty Sotkamon Hiisijärveltä, Sotkamon ja Kuhmon raja-alueelta Ontojoella sekä Kuhmon Saunajärveltä.

Viime syksyn ja alkuvuoden (1.8.2015–29.2.2016 päivitetyt tiedot) aikana 75 sutta on metsästetty tai kuollut muutoin. Kansainvälisten tutkimusten mukaan on arvioitu, että susikanta kestää vähentymättä 30 prosentin vuotuisen poistuman.

Kannanhoidollisen metsästyksen saalis oli 43 sutta, joista 25 oli uroksia ja 18 naaraita. Yli 2-vuotiaita aikuisia saaliista oli 24. Näistä alfanaaraita oli kahdeksan, lisäksi vahinkoperusteisella luvalla ja poliisin määräyksellä ammuttiin kolme alfanaarasta.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »