REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Juha Neuvonen
Vuoriteknikot ry:n jatkokoulutuspäivät ja vuosikokous päättyi perjantaina puolentoista tunnin tutustumisvierailulla Terrafamen tuotantoon ja kaivosalueeseen.

Lumien lähtö haastaa vesien hallinnan

Toimitusjohtaja on tyytyväinen Terrafamen työ- ja ympäristöturvallisuuden satsauksiin. Hänen mielestään jotkin tahot liioittelevat Nuasjärven tilannetta.

Kalaa uskaltaa edelleen syödä, ja vettä voi käyttää saunavetenä. Näin kertoi Nuasjärven tilanteesta Terrafame Oy:n


Lue lisää aiheesta

« »