REFRRER:path /

Luontojärjestöt vastustavat Oulujärven saarihakkuita

Pekka Pajala
Oulujärven retkeilyalueeseen kuuluva Kaarresalo on kokonaan valtion omistama saari ja sieltä löytyy muun muassa rantautumislaituri ja tulipaikka. Kaarresalo ja Kuostonsaari ovat myös osa Naturaa ja Unescon Rokua Geoparkia.

Marjukka Väisänen

Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto yrittävät estää Metsähallituksen hakkuusuunnitelmat Oulujärven Kuostonsaaressa ja Kaarresalossa.

Järjestöt ovat tehneet asiasta vireillepanoesityksen Pohjois-Pohjanmaan elylle, jossa vaaditaan elyä puuttumaan hakkuisiin. Järjestöt vaativat, että Metsähallitus jättää arvokkaat saaret hakkaamatta.

Kuosto ja Kaarresalo kuuluvat Oulujärven retkeilyalueeseen, Natura 2000 - ja Unescon Geopark-verkostoon.

Hakkuut saarilla on tarkoitus aloittaa lähiviikkoina. Metsähallituksen aikeena on hakata kummastakin saaresta syksyn aikana tuhansia kuutioita puuta.


Metsähallituksen Pohjanmaa-Kainuun aluejohtajan Arto Tolosen

mukaan paikalle on tulossa saaristokorjuukalusto, jota käytetään Keski- ja Etelä-Suomen isoilla järvillä.

– Hakkuukalusto viedään proomulla saariin ja proomu myös tuo puut saarista Manamansalon rantaan. Hakkuut kestävät useita viikkoja, Tolonen kertoo.

Järjestöjen mukaan Metsähallituksen mittava hakkuusuunnitelma on retkeilyalueen perustamissäädöksen ja osittain myös luonnonsuojelulain vastainen.

– Metsähallituksen hakkuusuunnitelma rikkoo retkeilyalueen perustamissäädöksen tavoitteita räikeästi. Metsänkäsittelyn pitäisi sen mukaan olla pienialaista, mutta hakkuita on suunniteltu pelkästään Kuostonsaaressa yhtenäisesti yli 160 hehtaarin alueelle, sanoo metsätalousinsinööri Jyri Mikkola, joka on tehnyt saarissa luontokartoituksia Luonnonsuojeluliitolle.

– Hakkuut aiheuttaisivat merkittävää haittaa retkeilyalueen perustamissäädöksessä asetetuille tavoitteille eli ulkoiluympäristön parantamiselle ja monimuotoisuuden säilyttämiselle. Lisäksi hakkuista osa kohdistuisi luonnonsuojelulain vastaisesti Oulujärven Natura-alueella suojeltuihin metsätyyppeihin.

Valtioneuvoston päätöksessä säädetään, että Oulujärven retkeilyalueella metsien käsittely ja muut toimenpiteet on toteutettava alueen erityispiirteet säilyttäen pienialaisina ja maisemaan sopeuttaen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti