REFRRER:path /

Luonto

Luonto-aiheessa kerromme luontoon liittyvistä asioista monipuolisesti. Kainuun luonnonmaisemaa värittävät metsät, vesistöt, vaarat ja suot. Metsistämme löytyy valtava määrä erilaisia luonnonantimia, kuten marjoja, riistaa ja kalaa. Kainuulaiseen luontoon kuuluvat oleellisesti myös suurpedot.

« »

Luontokartoittaja: Hakkuista ehdollisesti hyötyä Ärjälle

Tanja Nuotio
Ärjän hakkuut kuvattuna elokuun puolivälissä 2016.

Antti Ylönen

Tänä kesänä tehdyn luontokartoituksen mukaan osa Ärjänsaaren sisäosien hakkuista on saattanut kohdistua metsiköihin, jotka ovat täyttäneet boreaalisen luonnonmetsän edustavuusluokan ”merkittävä” kriteerit.

Tällöin hakkuut olisivat voineet olla luonnonsuojelulain vastaisia.

– Tätä on kuitenkin jälkeenpäin työläs todentaa. Hakkuut ovat joka tapauksessa vieneet hakatuilta alueilta mahdollisuudet itseharvenemisen kautta syntyvän järeähkön ja järeän lahopuun muodostumiseen hyvin pitkäksi aikaa. Toisaalta ne ovat kasvattaneet edellytyksiä tuulenkaatojen ja lumenmurtojen kautta tapahtuvalle lahopuun muodostumiselle, kirjoittaa luontokartoittaja Jyri Mikkola Suomen luonnonsuojeluliitolle tekemässä inventointiraportissa.

Luonnonsuojeluliitto pysäytti yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa UPM:n hakkuut kevättalvella.


– Jos hakkuut olisi viety loppuun saakka, olisi Ärjässä hakattu myös sellaisia metsiä, joiden pitäisi lain mukaan olla turvassa hakkuilta. Alueiden tilan kartoittaminen ja yhtiöiden toiminnan seuraaminen ei voi olla tässä mittakaavassa järjestöjen vastuulla, sanoo Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen

.

Luontokartoittaja Mikkolan mukaan talvella tehdyillä hakkuilla voi kuitenkin olla jopa hyötyä Ärjänsaaren luonnolle.

– Jos Ärjänsaarta tarkastellaan kokonaisuutena, nyt tehtyjen hakkuiden vaikutus on pitkällä tähtäimellä Ärjänsaaren metsärakennetta monipuolistava verrattuna tilanteeseen jossa niitä ei olisi tehty, sillä edellytyksellä että nyt hakatut alueet jätetään kehittymään luonnontilaisina, Mikkola kirjoittaa.

Ärjänsaarella on tehty Natura-luontotyyppiselvitys vuonna 2014, jolloin saarelta on Mikkolan mukaan tunnistettu todelliseen tilanteeseen nähden huomattavan vähän Natura-luontotyyppejä edustavia metsikkökuvioita, etenkin boreaalisia luonnonmetsiä.

Mikkolan mukaan syitä voi olla useita.

– Maastotöihin käytettävissä ollut aika on ollut liian niukka. Maastotöitä on raportin mukaan tehty kahtena päivänä, mikä on saaren laajuus ja käytettävissä olleiden pohjatietojen heikkous huomioon ottaen liian vähän jotta inventointi olisi voitu tehdä riittävällä tarkkuudella.

Todennäköisesti kaikissa saaren osissa ei ole kartoitusta tehdessä edes käyty

– Tämä on pääteltävissä siitä että sen paremmin saaren itäosassa saaren poikki kulkevaa vaihettumissuota kuin sen itäpuolella sijaitsevia, dyynialueelle syntyneitä edustavuusluokan ”hyvä” boreaalisia luonnonmetsiäkään ei ole tunnistettu selvityksessä, mikä olisi täysin mahdotonta mikäli inventoija todella olisi käynyt paikan päällä.

UPM on laittanut Ärjän myyntiin ja toteaa ilmoituksessa, että alueen metsien käsittely on sallittu Kainuun ELY-keskuksen vuonna 2014 hyväksymän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »