REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Mahdolliset Talvivaara-yhtiön yhteisösakot jäisivät maksamatta – Tyhjästä on paha nyhjäistä

Kaivosyhtiö Talvivaara Sotkamo Oy hakeutui konkurssiin marraskuussa 2014.

Maria Kalliokoski

Jos Rovaniemen hovioikeus päätyy langettamaan Talvivaara Sotkamo Oy:lle yhteisösakkoja ja menetyksiä valtiolle, rangaistuksia ei voi panna täytäntöön.

Kaivostoimintaa harjoittanut Talvivaara Sotkamo Oy hakeutui konkurssiin marraskuussa 2014, ja sen konkurssivelat ovat 1,47 miljardia euroa.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta sanoo, ettei konkurssissa oleva yritys voisi maksaa valtiolle mahdollista yhteisösakkoa tai menetyksiä rikoshyödystä.

– Rangaistuksilla olisi lähinnä symbolinen merkitys. Niillä osoitettaisiin, miten vakavasta rikoksesta on kyse, Tolvanen sanoo Lännen Medialle.


Yhteisösakkoa eikä menetyksiä voisi myöskään siirtää muulle taholle maksettavaksi kuten vahingonkorvauksia.

– Jos ei yhtiöltä saada, ei niitä keneltä muultakaan saada. Tyhjästä on paha nyhjäistä, kuten sanotaan.

Yhtiön julkisselvittäjä, asianajaja Jari Salminen pitää todennäköisenä, ettei velkojille makseta lainkaan jako-osuuksia.

– Konkurssipesä ei ole pystynyt palauttamaan kaikkea valtion konkurssimenettelyn aikana konkurssipesälle antamaa lainaa, eikä todennäköisesti pysty myöhemminkään, hän vastaa sähköpostitse.

Mahdolliset yhteisösakot kuuluivat velkojille suoritettavista maksuista viimeisiin.

Syyttäjät vaativat hovioikeudessa Talvivaara Sotkamo Oy:lle törkeästä ympäristön turmelemisesta 13,3 miljoonan euron menetyksiä rikoshyödystä ja 850 000 euron yhteisösakkoa.

Kainuun käräjäoikeus tuomitsi viime vuonna yhtiön ympäristön turmelemisesta 3,5 miljoonan euron menetyksiin ja 300 000 euron yhteisösakkoon. Sekä syyttäjät että vastaajat valittivat tuomiosta.

Talvivaara Sotkamo Oy:n emoyhtiö on Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, jonka yrityssaneerausohjelman Espoon käräjäoikeus hyväksyi kesäkuussa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »