REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Juha Neuvonen
Terrafame Oy:n turvallisuuspäällikkö Timo Turrek loi lauantaina Vuokatissa järjestetyssä seminaarissa katsauksen uutisointiin, jota kaivosyhtiö on saanut osakseen viime vuosina.

Mediamyllerrys kalvaa Terrafamen henkilöstöä

Osa työntekijöistä välttelee työpaikastaan puhumista, mutta julkinen paine on hitsannut henkilöstön yhteen.

– Jatkuva julkisuus on turruttanut Terrafamen työntekijöitä, sanoo yhtiön turvallisuuspäällikkö Timo Turrek.


Lue lisää aiheesta

« »