REFRRER:path /

Luonto

Luonto-aiheessa kerromme luontoon liittyvistä asioista monipuolisesti. Kainuun luonnonmaisemaa värittävät metsät, vesistöt, vaarat ja suot. Metsistämme löytyy valtava määrä erilaisia luonnonantimia, kuten marjoja, riistaa ja kalaa. Kainuulaiseen luontoon kuuluvat oleellisesti myös suurpedot.

« »
Juha Neuvonen
Metsätalousinsinööri Alpo Härkösen mukaan metsän hoitaminen Vimpelissä tarkoittaa puiden harvennuksia ja hoitohakkuita. Vimpelinvaaran ympäristössä kaupungin metsä on varsin hoitamatonta.

Meinataanko Vimpelinvaaraa hakata?

Kajaanin metsätalousinsinöörin Alpo Härkösen mukaan Vimpeliin tulee erillinen hoitosuunnitelma, eikä Vimpelin metsiä voi jättää hoitamatta.

Tanja Nuotio

Tuleeko Vimpelinvaaralle ja Rehjansaareen hakkuita?

Tätä on alettu pohtia Kajaanissa, sillä Kajaanin kaupungin uusi metsäsuunnitelma on kaikkien nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Suunnitelma on jo aiheuttanut huolta, että tutuille virkistysalueille olisi tulossa isoja avohakkuita.

Kajaanin kaupungin metsätalousinsinööri Alpo Härkönen rauhoittelee huolestuneita kaupunkilaisia.


– Vimpeliin ja Rehjaan ei tehdä juurikaan toimenpiteitä, ennen kuin niistä on valmistunut erilliset hoito- ja käyttösuunnitelmat, Härkönen vakuuttaa.

– Vimpelinvaaralla on metsätalousmetsää, eli sitä täytyy hoitaa. Ihmisillä pitää olla turvallista liikkua siellä, eli puita ei saa kaatua hoitamattomuuttaan.

Alpo Härkösen mukaan metsän hoitaminen Vimpelissä tarkoittaa puiden harvennuksia ja hoitohakkuita. Vimpelissä kaupungin metsä on varsin hoitamatonta.

– Virkistysarvot ja ihmisten mielipiteet otetaan huomioon, mutta ei Vimpelin metsää voi jättää hoitamatta.

Metsäsuunnitelma käsittää alueita noin 6 700 hehtaarin verran.

Alpo Härkönen myöntää, että hakkuumäärät ovat suunnitelmassa isoja: 6 000 hehtaarilta voitaisiin hakata puuta 15 000–16 000 kuutiometriä vuodessa. Nykyinen hakkuumäärä kaupungin metsissä on noin 13 000 kuutiota vuodessa.

– Kaupunki määrittelee rahantarpeen eli paljonko metsän myynnin pitää tuottaa, että pysytään budjetissa.

Vihreiden kaupunginvaltuutettu Silja Keränen otti mielipidepalstalla kantaa metsäsuunnitelmaan (KS 29.9.).

Hän pelkää, että metsiin tulee hakkuiden myötä valtavia aukkoja. Muutkin kuin Keränen ovat ilmaisseet huolensa ja lähettäneet kaupungille sähköpostia.

– Parkinniemen Pirunvaara avohakattaisiin. Karankalahden rannoille avohakkuita tonttien viereen. Voimakkaita harvennuksia Nakertajan ja Seppälän väliin. 50 hehtaarin hakkuuaukko Kieronmäkeen. Haukilammen kämpän ympärys aukoksi. Avohakkuu Paltaniementien varteen.

Alpo Härkönen oikaisee, että Parkinniemen Pirunvaaraa ei avohakata kokonaan.

– Kieronmäkeen ei ole tulossa 50 hehtaarin hakkuuaukkoa. Tämä tieto on liioittelua. Haukilammen kämpän ympärystä ei hakata aukoksi. Suunnitelmissa ei ole avohakkuita Paltaniementien varteen.

– Karankalahden kesämökkiläiset ovat kirjelmöineet itse, että vanha metsä olisi hakattava pois, koska se voi kaatua mökkien päälle ja on turvallisuusriski.

Kun Kajaanin kaupungin sivuilla olevia karttoja katsoo, niin sinisellä merkatut hakkuualueet tulevat esille selvästi.

Esimerkiksi Paltaniementien varrella Ensilässä on merkattuna ison näköinen hakkuualue. Ensilässä on kaupunkilaisten viljelypalstoja. Kieronmäessä hakkuualue vaikuttaa suurelta.

Silja Keränen ihmettelee, kun suunnitelma ei vastaa sitä, mitä meinataan tehdä.

– Eli jos ei ollakaan hakkaamassa noin voimakkaasti – mikä on toivomukseni – niin sen pitäisi olla suunnitelmassa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »

Huoli metsistä

Miten UPM:ää

ohjeistettiin?

Vihreiden kaupunginvaltuutettu Silja Keränen ihmettelee, miten Kajaanin kaupunki on ohjeistanut metsäsuunnitelman tekijää eli UPM:ää.

Kaupungin metsätalousinsinöörin Alpo Härkösen mukaan UPM:ää on ohjeistettu ihan normaaliin tapaan. Ei liity mitään erityistä: "samanlaisen metsäsuunnitelman voisi meistä jokainen tilata."

Lähitulevaisuudessa
Kajaanin kaupunkikuvaan ei ole tulossa muutoksia kaupunkimetsien osalta. Näin toteaa Alpo Härkönen.

Nyt voimassa oleva
metsäsuunnitelma on tehty vuosille 1996–2005.

Kajaanilla on metsää yhteensä noin 7 000 hehtaaria: talousmetsää noin 6 000 ha ja taajamametsää noin 1 000 ha.

Yleisötilaisuus 5.10.

Metsätaloussuunnitelma 2016–2025 nähtävillä Kajaanin verkkosivuilla (palvelut/ympäristö ja luonto/metsät) ja 31.10 saakka Kajaani Infossa.

Kirjalliset muistutukset ympäristötekniselle lautakunnalle viimeistään 31.10. klo 16:een mennessä.

Suunnitelmaa esitellään yleisölle kaupungintalolla valtuustosalissa ke 5.10. klo 16–19. Tilaisuudessa voi esittää suullisia muistutuksia.