REFRRER:path /
Marjatta Kurvinen
Paltamon kunta kulkee metsäbiotalouden kärkijoukoissa. Kansanedustaja ja valtuuston puheenjohtaja Marisanna Jarvan ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Pasi Ahoniemen välissä KaiCellin tekninen johtaja Vesa Mikkonen.

Metsäalalle polkujen ja salkkujen kautta

Jotta Kainuun kasvava metsäbiotalous saisi tulevaisuudessa tarpeeksi työvoimaa, tarvitaan muun muassa osaamissalkkuja ja opintopolkuja.Kajaaniin on tulossa modernin biojalostuksen professuuri.

On todennäköistä, että ainakin osa Kainuun metsätalouden investoinneista toteutuu. Siitä seuraa, että alan työvoiman tarve kasvaa