REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Mika Kilpeläinen

Mika Kilpeläinen: Sotkamoon ja Kainuuseen vakautta ja varmuutta

Antti Lankinen on huolissaan rajusti kasvavasta tuotantomäärästä: Isompi tuotanto tarvitsee enemmän kemikaaleja ja tuottaa enemmän jätteitä ja vesipäästöjä.

– Uutinen Terrafamen uudesta omistajasta tuo Sotkamoon ja Kainuuseen vakautta ja varmuutta, arvioi Sotkamon kunnanjohtaja Mika


Lue lisää aiheesta

« »