REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Mika Lintilä iloitsee Terrafamen lisärahoituksesta – erittäin suuri henkinen merkitys Kainuulle

Investointi tuo 30 työpaikkaa kaivosalueella. Välillisesti se työllistää vajaat 100 henkeä.

Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia puhui perjantaina yhtiön tiedostustilaisuudessa. Hän kertoi uudesta investointipäätöksestä Terrafamelle.

Juho Mäkelä

Kaivosyhtiö Terrafamen yksityiset rahoittajat ovat päättäneet lisärahoituksesta yhtiöön. Yhteensä rahoituskokonaisuuden arvo on 200 miljoonaa dollaria eli noin 175 miljoonaa euroa. Terrafame on sopinut rahoituksesta Galenan, Trafiguran ja Sammon kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on ilahtunut uudesta investointipäätöksestä Terrafamen (entinen Talvivaara) Sotkamon kaivoksen. Uuden sopimuksen myötä valtion omistus kaivosyhtiöstä laskee noin 71 prosenttiin.

– Yksityisen rahoituksen saaminen varmistaa sen, että kaivokseen ei tarvitse käyttää veronmaksajien rahaa. Investointi on myös vahva signaali siitä, että Terrafamessa on tehty oikeita toimia. Siellä on saatu liikkeelle uskottava kaivostoiminta, Lintilä sanoo.

Terrafame kertoi tänään myös suunnittelevansa investointia akuissa hyödynnettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien tuottamiseksi. Yhtiö aikoo tehdä investointipäätöksen vuoden 2018 alkupuolella, ja lisärahoitus on tarkoitettu investointiin.


– Me päädyimme tähän ratkaisuun koska sähköautomarkkinoiden kasvu on tulevaisuudessa erittäin merkittävä. Monet valtiot ovat tehneet jo siinä suhteessa erittäin pitkälle meneviä päätöksiä, Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia

kertoo.

Hänen mukaansa sähköautomarkkinoiden kasvu on hyvin pitkälti kiinni akkukemikaalien saatavuudesta. Tästä syystä Terrafame haluaa olla investointien eturintamassa ja lähteä nopeasti liikkeelle.

– Emme hae enempää emmekä vähempää kuin markkinajohtajuutta laadukkaiden nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuottajana sähköautojen akkuvalmistajille, Ratia sanoo.

Lintilän mukaan Terrafamen strategia satsata akkusektoriin sopii myös kansalliseen linjaan. Suomella on hyvin paljon akkualan osaamista.

– Akkuteollisuuden kansainväliset toimijat arvostavat erittäin paljon sitä, että Suomi pystyy toimittamaan vaadittavia mineraaleja akkujen tuotantoon. Tämä on kokonaisbaletissa merkittävä tekijä, Lintilä sanoo.

Terrafamen mukaan investoinnilla on välitön 30 hengen työllisyysvaikutus kaivosalueella mutta välillisesti se työllistää vajaa sata henkeä. Työpaikat tulevat entisen Talvivaaran kaivosalueelle Kainuuseen Sotkamoon. Lintilä iloitsee uusista työpaikoista.

– Ensiksi pitää muistaa se lähtökohta, että pystytään säilyttämään nykyiset työpaikat ja sitten vielä lisäämään. Tällä on Kainuun alueelle myös erittäin iso henkinen merkitys, Lintilä sanoo.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »