REFRRER:path /
Juha Neuvonen/Arkisto

Miljoona euroa lisää sähköisiin järjestelmiin

Kajaanin kaupunki luopuu Tieran järjestelmästä. Jatkossa käytössä on palkanlaskentaohjelmistona ainoastaan Populus.

Lari Seppinen

Kajaanin kaupunginhallitus päätti tiistaina, että kaupunki luopuu Tiera ERP HCM henkilöstöhallinnon toiminnanohjausjärjestelmästä. Samalla Kajaanin kaupunki siirtyy käyttämään ainoastaan Populus-palkanlaskentaohjelmistoa.

Samalla kaupunginhallitus käynnisti neuvottelut Kuntien Tiera Oy:n kanssa kustannuksista, joita ERP SAP HCM -järjestelmästä luopuminen aiheuttaa.

Kajaanin kaupungin talousjohtaja Eeva Suomalaisen mukaan tarkkoja numeroita euromääristä on vielä mahdoton sanoa.

Lisäksi

kaupunginhallitus päätti vuoden 2017 talousarvion muutoksista.

Vuoden 2017 talousarvion investointiosassa on puolen miljoonan euron määräraha sähköisten toimintojen kehittämiseen ja Kajaste-hankkeen loppuunsaattamiseen.

Määräraha on käytetty kuluvan vuoden aikana Kajaste-hankkeen kuluihin, kuten esimerkiksi Tiera ERP -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon, muutostöihin ja koulutukseen.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että investointiosaan lisätään 100 000 euron rahoitus.

Talousarvion käyttötalousosassa päädyttiin esittämään 950 000 euron lisärahoitusta.

Käyttötalousosan rahoituksesta 700 000 euroa menee ERP-toiminnanohjausjärjestelmän muutostöihin, koulutuksiin, kuukausimaksuihin ja liittymiin.

Summasta 200 000 esitettiin ERP HCM:n alasajoon ja Populuksen käyttöönottoon. Loput 50 000 menee asianhallintajärjestelmä Dynastyn tietojen siirtoon arkistoon.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti