REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Pertti Granqvist / Arkisto
Ympäristömuutoksen professori Atte Korhola Helsingin yliopistosta maalaa Nuasjärven kohtalosta surullisen tulevaisuudenkuvan, mikäli sulfaattipitoisten jätevesien lasku järveen jatkuu.

Nuasjärvi nuutuu muutamassa vuodessa

Vaikkei jätevesien laskusta ole vielä aiheutunut järveen vakavaa muutosta, professorin mukaan se ei todista mitään.

Nuasjärven tila romahtaa todennäköisesti, mikäli sulfaattipitoinen kuormitus jatkuu nykyisellään. Hyvin todennäköistä


Lue lisää aiheesta

« »